Úvod Aktuality Na virtuálních charitativních bězích PVZP FénixRun se vybralo 782 729 korun

Na virtuálních charitativních bězích PVZP FénixRun se vybralo 782 729 korun

Na virtuálních charitativních bězích PVZP FénixRun se vybralo 782 729 korun

Praha, 29. 11. 2021 – Od dubna až do listopadu 2021 probíhala série virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun od Pojišťovny VZP, a. s. V rámci čtyř běhů se na startovném a dobrovolných příspěvcích vybralo celkem 782 729 korun.

Výtěžek ze tří běhů byl rozdělen mezi pětici neziskových organizací Nové hároNF Pink BubbleNF Modrý hroch, Nadační fond dětské onkologie KrtekNo Foot No Stress, které se dlouhodobě věnují vážně nemocným lidem nebo lidem po vážných úrazech. Výtěžku z letního běhu PVZP FénixRun Běžím za sluníčkem ve výši 242 000 korun se všechny nadační fondy vzdaly a věnovaly jej na pomoc konkrétním lidem, které v červnu tohoto roku zasáhlo tornádo a vichřice.

Virtuálních charitativních běhů se zúčastnilo celkem 1 795 zaregistrovaných sportovců, 1617 dospělých a 178 dětí. Úkolem všech sportovců bylo uběhnout nebo ujít tři kilometry, a to kdekoliv na světě. Cílem běhů byla nejen aktivizace společnosti k pravidelnému pohybu a pomoc vybraným nadačním fondům, ale také šíření povědomí o nutnosti prevence a detabuitazace tématu vážných onemocnění.

Jak jednotlivé nadační fondy využily výtěžek z běhů PVZP FénixRun?

Nové Háro využilo finanční prostředky na výrobu nových paruk pro onkologicky nemocné dívky Darinku, Johanku a Marušku, kterým nové paruky dodaly sebevědomí.

Nadační fond Pink Bubble využívá výtěžek na ozdravné, resocializační a zážitkové pobyty pro takzvané Bubliny – mladé onkologické pacienty do 30 let.

Nadační fond Modrý hroch pomohl finančními prostředky sedmileté Haničce, osmnáctiletému Danielovi a tříletému Teovi, který trpí těžkým fyzickým postižením.

Nadační fond dětské onkologie Krtek využil peníze na realizaci letního tábora pro děti po onkologické léčbě a na psychologickou péči o pacienty v rámci dispenzární ambulance (ambulance, která “hlídá” onkologické pacienty v průběhu a po dokončení léčby).

No Foot No Stress využívá finanční prostředky z virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun 2021 na nákup sportovních protéz pro lidi po amputaci. Jednu z protéz obdržel například Jan Marek, který se s protézou účastní různých sportovních aktivit.

Za PVZP děkuji všem 1 795 sportovcům, kteří se zapojili do běhů nejen finančně, ale také svou vlastní fyzickou aktivitou. Jsme rádi, že naše běhy inspirovali mnoho z vás k pohybu. Považuji za klíčové, že jsme otevřeli téma důležitosti prevence i téma vážných onemocnění, které se bohužel nevyhýbají nikomu. Přeji všem mnoho zdraví a těším se na viděnou na plánovaných charitativních bězích FénixRun v příštím roce,” komentuje běhy Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.

V roce 2021 proběhly celkem čtyři virtuální charitativní běhy PVZP FénixRun. Každý z nich s sebou nesl konkrétní apel ve spojitosti s vážnými nemocemi.

FénixRun Běžím s láskou
(téma = sportujte s těmi, které máte rádi, protože vážné nemoci se nevyhýbají ani vašim nejbližším)

FénixRun Běžím za sluníčkem
(téma = užijte si léto, ale pozor na rakovinu kůže)

FénixRun Běžím do školy
(téma = vážná onemocnění se nevyhýbají ani dětem, týkají se všech, bez rozdílu věku)

FénixRun Běžím v barvách podzimu
(téma = vážné nemoci spojené s “podzimem života” – s vyšším věkem)

Více na www.fenixrun.cz

Virtuální charitativní běhy PVZP FénixRun plynule navazují na charitativní běhy a také sportovní události, jež PVZP v minulosti organizovala nebo jichž byla partnerem (RunTour, SkiTour a Jizerská padesátka, PVZP Běh za Aničku atd.) Patronem běhů je pojištění závažných onemocnění Fénix od PVZP, které v případě vážné nemoci poskytne jednorázovou výplatu až 2,5 milionu korun. Tyto prostředky lze použít na cokoliv včetně léčby, nájmu, nákladů na chod domácnosti apod.

Grafické a další podklady