VAPOS

VAPOS

Validace pojistné smlouvy

Pro ověření platnosti zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s., si připravte číslo pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy naleznete na průkazce pojištěného, který je pojištěný povinen předložit.

OMEZENÝ PŘÍSTUP – autorizace dle IČO, zobrazení stavu pojistné smlouvy.

Omezený přístup

ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP – autorizace zdravotnického zařízení dle přiděleného uživatelského jména a hesla pro e-vyúčtování, zobrazení více informací, možnost předgarance a další.

DOČASNĚ MIMO PROVOZ

Zabezpečený přístup