VAPOS

VAPOS

Validace pojistné smlouvy

Pro ověření platnosti zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s., si připravte číslo pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy naleznete na průkazce pojištěného, který je pojištěný povinen předložit.

OMEZENÝ PŘÍSTUP – autorizace dle IČO, zobrazení stavu pojistné smlouvy.

Omezený přístup

ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP – autorizace zdravotnického zařízení dle přiděleného uživatelského jména a hesla pro e-vyúčtování, možnost vyhledávání smlouvy dle jména, příjmení a data narození klienta, základní informace o pojištění u vyhledané smlouvy.

Zabezpečený přístup