O Pojišťovně VZP

PVZP je nejdéle působícím retailovým prodejcem cestovního pojištění a zárukou nejvyšší kvality v rámci pojištění zdravotních rizik, kterými jsou závažná onemocnění, úrazy, léčebné výlohy nebo zdravotní pojištění cizinců. Významné místo na trhu zaujímá v oblasti pojištění majetku a profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení, ambulantních lékařů a farmaceutů. Je pojišťovnou první volby nejen pro zdravotnická zařízení, ale zejména také pro zdravotníky, jejichž práci zná a nesmírně si jí váží. Mezi další kvalitní a poptávaná pojištění od PVZP patří povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti a majetku fyzických osob a pojištění podnikatelských rizik. PVZP jako jediná pojišťovna na českém trhu vrací zpět prostředky do veřejného rozpočtu i přes 100 procentní ochranu pojištěných rizik svých klientů. Důvěru společnosti vrací PVZP, kromě proklientského přístupu, rychlou likvidací pojistných událostí a péčí, ale i celou řadou charitativních projektů a vysokou společenskou odpovědností. Jediným akcionářem PVZP je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR).

V roce 2021 se Pojišťovna VZP, a. s., přestěhovala do historické budovy v centru Prahy. V rámci renovace objektu i jeho vnitřních prostor došlo také k obnově téměř stodvacetimetrového sálu, který nyní funguje jako multifunkční eventový prostor nejen pro PVZP, ale i pro další subjekty.

Více o sálu Lazarská