Úvod Příklady ze života Neopatrný zaměstnanec

Neopatrný zaměstnanec

Neopatrný zaměstnanec

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavatel

Příklady škod, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti zaměstnance:
Při neopatrné manipulaci s přenosným počítačem nebo mobilním telefonem v kanceláři dojde k jeho pádu a poškození. Zaměstnavatel má nárok po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.

Pojištění společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví nemovitosti znamená nejenom radost, ale také pravidelnou péči o svůj majetek nebo o majetek, který mi byl svěřen. Součástí péče je i prevence – starost o to, co by mohlo nastat. A pro takové případy je tady pojištění pro SVJ, které vám poskytne finanční pomoc při nenadálých událostech týkajících se vašeho majetku v bytovém domě. Jako předsedkyně společenství vlastníků bytových jednotek trvám na tom, aby o svůj majetek každý aktivně pečoval. V mém pojetí se jedná nejen o běžnou údržbu a také dobré sousedské vztahy, ale také o pojištění domácností a nemovitostí. A protože jdu příkladem, celé naše společenství je taky pojištěno.

Daniela, 67 let