Pád z kola

Pád z kola

Úrazové pojištění pro dospělé

Finanční kompenzace za zdravotní újmu způsobenou úrazem a dorovnání příjmu pro zachování obvyklé životní úrovně pojištěného. Úrazové pojištění si mohou sjednat prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců děti ve věku 0–15 let, tzv. pojištění Medvídek, a osoby ve věku 16–70 let s platností pojištění až do 85 let!

Pojištění společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví nemovitosti znamená nejenom radost, ale také pravidelnou péči o svůj majetek nebo o majetek, který mi byl svěřen. Součástí péče je i prevence – starost o to, co by mohlo nastat. A pro takové případy je tady pojištění pro SVJ, které vám poskytne finanční pomoc při nenadálých událostech týkajících se vašeho majetku v bytovém domě. Jako předsedkyně společenství vlastníků bytových jednotek trvám na tom, aby o svůj majetek každý aktivně pečoval. V mém pojetí se jedná nejen o běžnou údržbu a také dobré sousedské vztahy, ale také o pojištění domácností a nemovitostí. A protože jdu příkladem, celé naše společenství je taky pojištěno.

Daniela, 67 let