Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Pojišťovna VZP, a.s. IČO: 27116913, sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9100 jako správce osobních údajů (dále také jen jako Správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), si Vás zdvořile dovoluje informovat, že

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, a dále emailová adresa;

 

2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

účelem zpracování osobních údajů je zasílání marketingových a obchodních sdělení o naší společnosti

 

3. Doba zpracování osobních údajů:

souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu deseti let. Svůj souhlas mohu odvolat kdykoli, a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů Horakova@pvzp.cz nebo za použití odkazu Přihlášení k odběru newsletteru

 

4. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám, tedy žádným dalším
zpracovatelům osobních údajů nebo jakýmkoli jiným subjektům.

Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste byli Správcem řádně poučeni o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu (viz níže). A je k dispozici také na webových stránkách předmětného projektu.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro projekt Oživíme Česko

Pojišťovna VZP, a.s. IČO: 27116913, sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9100 jako správce osobních údajů (dále také jen jako Správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), si Vás zdvořile dovoluje informovat, že

  • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě Vašeho souhlasu;
  • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa,
  • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,
  • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování;
  • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, kontaktujte naši společnost prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), kterým je náš zaměstnanec paní
    Alena Horáková, email: dpo@pvzp.cz, telefon: +420233006239.

 

Pojišťovna VZP, a.s.