Úvod Tiskové zprávy Odpověď Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP) na článek ze serveru INFO.CZ ze dne 4.7. 2022 – Podivný zdravotnický monopol komplikuje život desítkám tisíc cizinců v Česku. Nyní se můžou dočkat změny.

Odpověď Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP) na článek ze serveru INFO.CZ ze dne 4.7. 2022 – Podivný zdravotnický monopol komplikuje život desítkám tisíc cizinců v Česku. Nyní se můžou dočkat změny.

Odpověď Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP) na článek ze serveru INFO.CZ ze dne 4.7. 2022 – Podivný zdravotnický monopol komplikuje život desítkám tisíc cizinců v Česku. Nyní se můžou dočkat změny.

Informace v článku chápe Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) jako součást tlaku na změnu zákona. Článek obsahuje několik chybných až nekorektních pasáží. PVZP má své produkty zajištěny různými způsoby u různých renomovaných zajistitelů. Jedná se však o transfer rizika, nikoliv zisku. PVZP si řádně plní veškeré regulatorní požadavky, od svého vzniku je v českých, navíc veřejnoprávních rukou. Cizince PVZP pojišťuje dominantně od roku 1995, tehdy na žádost Vlády ČR. PVZP má na trhu největší zkušenosti s pojištěním cizinců, pro představu každý týden proplácí okolo 14 tisíc faktur.

Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP, a.s. Poslanci novelou reagovali na fakt, že trh s pojišťováním cizinců byl plný nekalých praktik, které ve finále vedly k dluhům u poskytovatelů zdravotních služeb za nedostatečně pojištěnými cizinci. Pojištění sloužilo pouze jako papír pro cizineckou policii k získání pobytu a nepokrývalo téměř žádnou zdravotní péči.

Před novelou bylo běžnou praxí, že cizinec, který si zakoupil komplexní zdravotní pojištění, dokázal získat roční pojistné v hodnotě 4 500 Kč, 6 500 Kč, 10 000 Kč a podobně. Nebylo zde výjimkou, kdy komerční pojišťovny nabízely zprostředkovatelům tohoto pojištění mimo PVZP provizi i více než 50 %. Ty pojišťovny a ti zprostředkovatelé, kteří nabízeli komplexní zdravotní pojištění pro cizince ve výše uvedených cenách, nemohli zajišťovat těmto klientům adekvátní zdravotní péči. Pro představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2 000 Kč do 3 000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1 500 Kč až 2 000 Kč za den. Z toho tedy vyplývá, že péče nemohla být hrazena, a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy.

Pojišťovna VZP dlouhodobě usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí. Jako jediná pojišťovna v ČR disponuje širokou sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (více než 4 000 zdravotnických zařízení) a úhrady nákladů za zdravotní péči jsou směřovány přímo poskytovatelům.

Co se týká ceny pojištění, po novele k žádnému dramatickému zdražování nedošlo. Cizinec platící komplexní zdravotní pojištění cizinců, které je rozsahem stejné jako veřejné pojištění, zaplatí průměrně 22 038 Kč za rok, což je zcela legitimní cena.

Cizinec:

  • s pojištěním KZPC Plus: průměrně 22 038 Kč ročně

Občan ČR:

  • zaměstnanec: průměrně 64 002 Kč (včetně odvodů zaměstnavatele) ročně
  • OSVČ: minimálně 28 716 Kč ročně
  • státní pojištěnec (díte, důchodce, studenti): 23 604 Kč

Vezměte v úvahu srovnání, kolik za pojistku platí český občan. Jde-li o zaměstnance, ročně, včetně odvodů zaměstnavatele, zaplatí 64 002 Kč.

OSVČ zaplatí ročně minimálně 28 716 Kč, a to při nulových příjmech, tzn. jakýkoli příjem převyšující výdaj znamená zvýšení odvodu plateb na pojistném. Mezi státní pojištěnce patří děti, důchodci a studenti, za ty stát ročně platí 23 604 Kč. Z toho vyplývá, že cizinec zaplatí méně než český občan za rok, a přitom nebyl účasten zdravotního pojištění v minulosti vůbec. Český občan je často účasten zdravotního pojištění 30 nebo 35 let a přesto platí více.