Úvod Tiskové zprávy Pojišťovna VZP hospodařila s nejlepším výsledkem v historii. Chystá nové produkty

Pojišťovna VZP hospodařila s nejlepším výsledkem v historii. Chystá nové produkty

Pojišťovna VZP hospodařila s nejlepším výsledkem v historii. Chystá nové produkty

Praha 15. května 2024

Pojišťovna VZP, jeden z předních poskytovatelů neživotního pojištění v České republice, vykázala za minulý rok rekordní zisk ve výši 203 milionů korun. Celkové předepsané pojistné dosáhlo historického objemu 2,253 miliard korun, což pojišťovnu posunulo mezi deset největších na trhu. Pojišťovna si udržela vysokou úroveň finanční stability a rostla ve všech hlavních produktových řadách.

 

Významný růst v klíčových oblastech

„Celkové předepsané pojistné PVZP dosáhlo v minulém roce 2,253 miliardy korun, což představuje nárůst o 9 % ve srovnání s rokem 2022,“ říká Robert Kareš, předseda představenstva Pojišťovny VZP.

„Myslím, že vzhledem k tomu, že se pohybujeme na extrémně konkurenčním trhu, můžeme být na naše výsledky pyšní. Zároveň to však vnímám i jako závazek do budoucna pro naše klienty. I nadále chceme své služby zlepšovat a zůstat tak pro ně atraktivním, a především spolehlivým partnerem v některých nelehkých životních situacích,“ doplnil Robert Kareš.

Zaznamenaný růst byl výrazný v pojištění vozidel, kde předepsané pojistné vzrostlo o 26 %, cestovním pojištění o 9 %, majetku a odpovědnosti občanů a podnikatelů o 7 % a v aktivním zajištění a soupojištění s nárůstem o 10 %. Objem zdravotního pojištění se zvýšil o 6 %. Finanční stabilita pojišťovny měřená tzv. solventnostním poměrem dosáhla úrovně 168 %.

Celkové vyplacené pojistné plnění se zvýšilo na 650 milionů korun. To je o 29 % více než
v předchozím roce. Nejvýznamnější nárůsty byly zaznamenány ve zdravotním pojištění cizinců (+65 %) a v pojištění vozidel (+43 %). V pojištění majetku a odpovědnosti byl zaznamenán nárůst o 7 %.

V efektivitě řešení finančních zdrojů a zajištění proti rizikům pojišťovna spolupracuje s předními globálními pojistiteli jako jsou Swiss Re Europe S.A. a Hannover Rück SE.

 

Významný hospodářský úspěch v roce 2023

K 31. 12. 2023 vykázala PVZP hospodářský výsledek ve výši 203 milionů Kč. Tato částka významně převyšuje obchodní plány. Rentabilita celkových aktiv společnosti dosáhla 8,4 % a složený poměr
89,7 %, což svědčí o efektivním řízení a dobrém finančním zdraví společnosti.

 

Vliv přechodného výhradního poskytování zdravotního pojištění cizincům

V období největšího rozšíření COVID-19 byla PVZP legislativními změnami určena jako výhradní poskytovatel zdravotního pojištění pro cizince.

Pojišťovna VZP byla dlouhodobě lídrem trhu s největším počtem pojištěnců z řad cizinců. Svou roli hrála také dvacetiletá zkušenost s tímto produktem a nejvíce nasmlouvaných zdravotnických zařízení. Pro vyřešení krizové situace, z pohledu tehdejší vlády, se tedy PVZP jevila jako přirozená volba. Dočasný monopol přinesl růst příjmů, ale také nákladů, protože tato mezní situace s sebou nesla vysoké nároky na zvládnutí skokového nárůstu klientů. Celkově Pojišťovna VZP pokryla 177 tisíc pojistných událostí bez jediné stížnosti. Nařízení, které skončilo v září 2023, pozitivně ovlivnilo rentabilitu v letech
2022-2023, ale z dlouhodobého pohledu nebude mít na celkové hospodářské výsledky PVZP vliv.

 

Nové produkty pro klienty

Hlavní činností pojišťovny je poskytování neživotního pojištění. Největší úspěchy zaznamenává
v oblasti cestovního pojištění, kde je tržním lídrem. V tomto roce se pro své klienty chystá zavést inovovaný produkt pojištění osob, kde v rámci jedné smlouvy je možné sjednat úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění a pojištění denních dávek v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti. To vše s možností individuálního výběru sjednaného pojištění v rámci pojistné smlouvy. Tato flexibilita umožní zákazníkům lépe přizpůsobit pojištění svým individuálním požadavkům a získat tak optimální ochranu za výhodnějších podmínek. Plánované změny se dotknou i pojištění majetku
a odpovědnosti, které nabídne další vylepšení a přizpůsobení produktů aktuálním potřebám klientů.

 

Výhled do roku 2024

I přes plánovaný pokles předepsaného pojistného (převedení části pojištěnců – dětí do mateřské VZP) pojišťovna i letos očekává hospodářské výsledky výrazně vyšší než před pandemií COVID-19. Tržby by měly dosáhnout 1,5 miliardy korun s hospodářským výsledkem 100 milionů. Solventnostní poměr
by měl zůstat nad úrovní 150 %, což odráží vysokou finanční odolnost a stabilitu pojišťovny.