Úvod Aktuality Informace PVZP ke vstupu dětí cizinců do veřejného pojištění

Informace PVZP ke vstupu dětí cizinců do veřejného pojištění

Informace PVZP ke vstupu dětí cizinců do veřejného pojištění

Podle novely zákona dochází ke změnám v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro osoby mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v České republice od 1. 1. 2024.

V praxi to znamená, že pokud od 1. 1. 2024 bude mít osoba mladší 18 let platné soukromé zdravotní pojištění, stává se účastníkem veřejného zdravotního pojištění až následující den po skončení soukromého komplexního zdravotního pojištění cizinců.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců od PVZP obsahuje řadu výhod a nadstandardních služeb, proto není důvod rušit předčasně komerční pojištění.

Součástí produktů komplexního zdravotního pojištění cizinců od PVZP je plnění za preventivní prohlídky a všechna povinná očkování.

Nad rámec pojištění lze čerpat tzv. Nadstandard/ bonus (např. u KZPC EXCLUSIVE za 12 měsíců 3 600 Kč). Tento bonus lze využít na:

  • očkování (očkovací látka včetně její aplikace), které není hrazeno standardně z tohoto pojištění (např. proti klíšťové encefalitidě),
  • volně prodejné léky a zdravotnické prostředky zakoupené v lékárnách (bez receptu) a prodejnách zdravotnických potřeb,
  • plastové fixace (odlehčená sádra),
  • hormonální antikoncepce,
  • sluchadla, brýle a kontaktní čočky,
  • chodítka a vozíky pro invalidy (i s elektrickým pohonem),
  • úhrada nákladů za dopravu pojištěného do zdravotnického zařízení z důvodu ošetření nebo hospitalizace; podmínkou úhrady nákladů je, kromě předložení dokladu o vlastních nákladech na dopravu, i předložení lékařské zprávy potvrzující vznik pojistné události; toto plnění je omezeno na 500 Kč za jednu událost,
  • preventivní prohlídky, vyšetření a konzultace ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve, prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže) včetně vystavení výpisu ze zdravotní dokumentace a další prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (k potvrzení řidičského průkazu, pro sportovní aktivity apod.),
  • dentální hygiena a nadstandardní stomatologický materiál (bílé plomby apod.),
  • nadstandardní pokoj nebo strava v nemocnici v rámci hospitalizace pojištěného.

 

Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění u PVZP mají klienti k dispozici asistenční linku, která pomůže s vyhledáním lékaře.

Při závažném onemocnění je v pojistné smlouvě zahrnuta možnost převozu zpět do vlasti.

 

Ukončení smlouvy oznámením o uskutečněném přechodu do veřejného zdravotního pojištění se řídí pojistnými podmínkami uvedenými u konkrétní pojistné smlouvy.