Úvod Blog Od čeho se odvíjí cena pojištění domu?

Od čeho se odvíjí cena pojištění domu?

Od čeho se odvíjí cena pojištění domu?

Pojištění domu je klíčovým krokem k ochraně vaší investice v majetku. Při rozhodování o vhodném pojištění hraje velmi výraznou roli cena pojištění. Cena pojištění domu závisí na několika klíčových faktorech. Zde se podíváme na hlavní aspekty, které ovlivňují cenu pojištění domu.

1. Hodnota nemovitosti

Základním faktorem, který ovlivňuje cenu pojištění domu, je pojistná hodnota samotné nemovitosti. Pojistná částka, kterou si sami stanovíte, by měla odpovídat skutečné pojistné hodnotě, tzn. aktuálním nákladům na výstavbu nového domu obdobných parametrů v dané lokalitě. Čím vyšší je stanovená pojistná částka, tím vyšší bude cena pojištění.

2. Umístění domu

Poloha vašeho domu hraje také klíčovou roli při stanovování ceny pojištění. Poloha s vyšší pravděpodobností výskytu povodně nebo záplavy znamená vyšší riziko pro pojišťovnu, a to se promítá do vyšší ceny pojištění. Na druhou stranu lokality, které nejsou ohrožené povodní nebo záplavou, mají nižší sazby pojištění.

3. Stav a stáří domu

Stav a stáří vašeho domu mají rovněž vliv na pojištění. Sice tím není přímo ovlivněna cena pojištění, ale starší domy s opotřebením vyšším než 70 % jsou pojištěny pouze na tzv. časovou cenu, tzn. že se zohledňuje amortizace. Domy s neudržovanými či poškozenými hlavními stavebními prvky se pojišťují pouze ve výjimečných případech.

4. Rozsah pojištění 

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je rozsah pojištění, který si vyberete. PVZP nabízí v obou variantách Standard a Maxi shodný rozsah pojištěných rizik a předmětů pojištění, varianty se liší pouze výší limitů pojistného plnění, přičemž varianta Maxi má limit jen pro vedlejší stavby, jinak ostatní předměty pojištění a veškerá pojištěná rizika nemají stanoveny limity, jsou omezeny pouze celkovou pojistnou částkou.

5. Spoluúčast

Při uzavírání pojištění si můžete zvolit výši spoluúčasti. Vyšší spoluúčast vám může snížit cenu pojištění, znamená to ale pro vás samozřejmě vyšší podíl na úhradě vzniklých nákladů v případě pojistné události. PVZP nabízí standardně pojištění s nulovou spoluúčastí.

6. Historie pojištěného

Vaše „pojišťovací historie“ může také ovlivnit cenu. Pokud jste v minulosti nárokovali pojistné plnění, může to pro vás znamenat vyšší cenu pojištění. PVZP nabízí již při sjednání pojištění všem klientům vstupní 25% bonus, který je v průběhu pojištění případně snižován, v závislosti na vzniklých pojistných událostech. 

 

Výběr správného pojištění pro váš domov je důležitým rozhodnutím. Spolupráce s odborným pojišťovacím agentem vám zajistí, že budete mít optimální krytí za rozumnou cenu pro váš konkrétní případ.

 

Zajímají vás další informace o pojištění domu nebo máte další otázky? Obraťte se na PVZP, rádi vám poskytneme další rady a informace. Váš domov je jednou z vašich nejcennějších investic a mít správné pojištění může dát vám a vaší rodině klid.

 

Zjistit více o pojištění majetku