Pojištění běžné občanské odpovědnosti

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě. Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně. Podle OZ navíc plně odpovídáte i za „nehody“ svých dětí nebo domácích mazlíčků. Buďte pojištěni proti všem rizikům, která jsou součástí všedních dní každého člověka.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti občanů?

  Na běžnou občanskou činnost
 • území celé Evropy nebo celého světa (např. vytopení sousedů)
 • všechny členy rodiny ve společné domácnosti
 • zničení vybavení pronajatého bytu požárem, výbuchem, vodou
 • újmu vzniklou i při rekreačním sportu
 • újmu vzniklou i při použití rekreačního plavidla či dronu, kola, koloběžky, elektrokola
  Na vlastnictví a držbu nemovitosti
 • újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti
 • újmu vyplývající z vlastnictví i ostatních nemovitostí na území ČR ve vlastnictví pojištěného (byty, chalupy, rodinné domy)
 • odpovědnost pojištěného jako pronajímatele nemovitosti
 • zdarma základní limit, pokud je sjednáno pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti

Co za vás uhradíme?

  Újmu na zdraví člověka
 • bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení apod.)
  Újmu na věcech movitých i nemovitých
 • škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • následné finanční škody (ušlý zisk, likvidace pojištěné věci apod.)
  Újmu na živém zvířeti
 • usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • následné finanční škody (např. ušlý zisk)

Výhody pojištění

  Elektronická komunikace
 • všechno společně vyřešíme přes e-mail
  Vysoká pojistná ochrana
 • pro celou rodinu
 • až do limitu 25 mil. Kč
  Slevy
 • sleva 30 %, jste-li pojištěnec VZP
 • při roční frekvenci plateb
 • při elektronické komunikaci
 • další obchodní slevy
 • zdarma základní limit u odpovědnosti z vlastnictví, pokud je sjednáno pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti
  PLUS možnost volby
 • spoluúčasti
 • limitu pojistného plnění

 

Jak sjednat pojištění běžné občanské odpovědnosti?

Pojištění běžné občanské odpovědnosti lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných zprostředkovatelů nebo prostřednictvím e-mailu info@pvzp.cz.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Sjednal jsem si pojištění odpovědnosti, vztahuje se toto pojištění i na moji rodinu?

Ano, ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěny i osoby v poměru rodinném, a to pokud trvale žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobím zaměstnavateli?

Nevztahuje, újma způsobená zaměstnavateli je ve výlukách. Pro tyto případy doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobí můj pes?

Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, tzn. i jako vlastník nebo opatrovatel domácích a hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro potřebu rodiny.

Našel jsem chybu ve smlouvě, jak mám postupovat?

V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.

Více kladených dotazů »