Pojištění běžné občanské odpovědnosti

Pojištění pro život bez zbytečných starostí

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě.
 • Sjednejte si pojištění běžné občanské odpovědnosti a buďte připraveni. Za 125 Kč měsíčně tak můžete ušetřit až 15 milionů

Co je to pojištění běžné občanské odpovědnosti?

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě. Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně. 125 Kč měsíčně vám i vašim blízkým může ušetřit až 15 milionů Kč. Taková může být částka, která po vás bude vymáhána, pokud nešťastnou náhodou způsobíte smrtelný úraz jiné osobě. Podle OZ navíc plně odpovídáte i za „nehody“ svých dětí nebo domácích mazlíčků. Buďte pojištěni proti všem rizikům, která jsou bohužel součástí našich všedních dnů, díky nejvýhodnějšímu pojištění na trhu.

Pojištění běžné občanské odpovědnosti platí na území ČR a Evropy a je možné si připojistit i územní platnost po celém světě. Zvolíte si limity pojistného plnění a výši spoluúčasti. Výhodou je, že jedna pojistná smlouva se vztahuje také na manžela/ku, druha či družku a děti žijící s vámi ve společné domácnosti.

Co pojištění obsahuje?

 • Náhrada za újmu na zdraví, na věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou při běžných činnostech, jako např. při zábavě, rekreaci, sportu, v domácnosti
 • Vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti – manžela/ku či druha/družku, děti, včetně osvojených či svěřených do péče, rodiče i zvířata chovaná v domácnostech. Přesné vymezení spolupojištěných osob je uvedeno v pojistných podmínkách
 • Platnost pojištění na území České republiky a Evropy s možností rozšíření platnosti na Svět
 • Možnost volby limitů pojistného plnění i výše spoluúčasti
 • Nevztahuje se na újmy vzniklé v souvislosti s výdělečnou činností

Na co se pojištění vztahuje?

Újma na zdraví člověka

 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • Duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • Následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení apod.)

Újma na věcech movitých i nemovitých

 • Škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • Následné finanční škody (ušlý zisk, likvidace pojištěné věci apod.)

Újma na živém zvířeti

 • Usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • Následné finanční škody (např. ušlý zisk)

Příklad pojistného

Ukázka sazebníku při roční platbě pojistného se spoluúčastí 1 000 Kč.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
2 000 000 Kč 440 Kč
4 000 000 Kč 680 Kč
5 000 000 Kč 960 Kč
10 000 000 Kč 1190 Kč
15 000 000 Kč 1500 Kč

Pojištění s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč vás tak vyjde na necelých 100 Kč měsíčně!

Příběh ze života

Dítě vjede nedopatřením na kole do silnice. Řidič automobilu se mu vyhne, avšak vrazí do lampy pouličního osvětlení. Při nehodě jsou vážně zraněni řidič i jeho spolujezdci. Rodiče dítěte jsou nuceni zaplatit náhradu újmy na zdraví zraněných lidí a na věcech, tedy automobilu, lampě a dalších věcech poškozených nehodou. Částka se tak může vyšplhat až k několika milionům Kč. Po přijetí nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 není jasné, kam až se mohou náklady náhrady újmy na zdraví vyšplhat. Také náklady náhrady za újmu na věcech dosahují vysokých částek. V případě, že máte sjednáno pojištění běžné občanské odpovědnosti, náklady náhrady za vás uhradí pojišťovna!

Jak sjednat pojištění odpovědnosti občanů?

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných zprostředkovatelů.

Chcete slevu?

Přijďte si pro ni na pobočku PVZP.
 • 10% sleva pro všechny pojištěnce VZP ČR

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Sjednal jsem si pojištění odpovědnosti, vztahuje se toto pojištění i na moji rodinu?

Ano, ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěny i osoby v poměru rodinném, a to pokud trvale žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobím zaměstnavateli?

Nevztahuje, újma způsobená zaměstnavateli je ve výlukách.

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobí můj pes?

Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, tzn. i jako vlastník nebo opatrovatel domácích a hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro potřebu rodiny.

Našel jsem chybu ve smlouvě, jak mám postupovat?

V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.

Více kladených dotazů »