Úvod Časté dotazy Cestovní pojištění Proč si mám sjednat cestovní pojištění, když mám evropský průkaz pojištění?

Proč si mám sjednat cestovní pojištění, když mám evropský průkaz pojištění?

I přes členství ČR v EU nemůžeme nést odpovědnost za různé výklady nutného a neodkladného léčení v jednotlivých zemích. Z cestovního pojištění léčebných výloh se navíc hradí i náklady na spoluúčast za ošetření, hospitalizaci a poplatky za předpis léků, které je podle pravidel v dané zemi EU, v plné výši. Bez cestovního pojištění léčebných výloh musí klient tyto poplatky v rámci EU hradit.

Cestovní pojištění zahrnuje služby asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce (pomoc klientům v nouzi, právní poradenství, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení, kontakt s rodinou, …).

Cestovní pojištění plně kryje náklady spojené s repatriací zraněného nebo nemocného klienta do ČR včetně nezbytného odborného doprovodu. Podle pravidel EU repatriace není hrazena.

Cestovní pojištění plně kryje i převoz tělesných ostatků do ČR. Podle pravidel EU převoz tělesných ostatků hrazen není.