Obecné informace o zdravotním pojištění cizinců od Pojišťovny VZP, a. s.

Obecné informace o zdravotním pojištění cizinců od Pojišťovny VZP, a. s.

Předmětem pojištění je úhrada nákladů léčení, kterému se pojištěný podrobil ve zdravotnickém zařízení v České republice během pobytu na území České republiky.

Nejedná se o veřejné zdravotní pojištění, ale o pojištění komerční. Zdravotnická zařízení tudíž nemají právo požadovat po klientovi regulační poplatky, není možné, aby byl klient smluvním zdravotnickým zařízením odmítnut k ošetření.

VAPOS - VALIDACE POJISTNÉ SMLOUVY DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYHLEDÁVAČ SMLUVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ