Úvod Aktuality Jednoduché online hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění

Jednoduché online hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění

Jednoduché online hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění

Cestovní pojištění od PVZP poskytuje maximální ochranu. Online nahlašování pojistných událostí je komfortní, a navíc zjednodušuje a urychluje celý proces prošetření možné výplaty finančních prostředků za pojistné krytí. Jinými slovy – pojištěný nemusí nikam chodit, nikam nic nosit, pojistnou událost vyřeší prostřednictvím jednoduchého online formuláře, do kterého nahraje všechny potřebné dokumenty.

Proč online hlášení pojistných událostí?

PVZP postupně zavádí pro všechny produkty svého portfolia možnosti nahlášení události online, aby urychlila proces jejich vyřizování, a tak poskytovala svým klientům maximální možný komfort a servis.

Výhody online formuláře

  • Jednoduchost – formulář jasně říká, co je třeba do konkrétní kolonky uvést (tj. oproti jiným způsobům, kdy je třeba doposlat chybějící dokumenty zpětně, výrazně urychlí řešení pojistného případu)
  • Eliminace chyb – když něco chybí nebo je vyplněno špatně, formulář uživatele nepustí dál (tj. nedopustí chybu)
  • Rychlost – formulář se ihned po odeslání ukládá do systému, se kterým mohou okamžitě pracovat zaměstnanci pojišťovny (tj. není třeba z papírové podoby nebo e-mailu přepisovat data, skenovat fotografie a dokumenty apod.)
  • Pohodlí a bezkontaktnost – formulář pojištěný vyplňuje z pohodlí a bezpečí (tj. může si v klidu připravit všechny zdravotní zprávy, fotky atd. na místě, kde se cítí komfortně, a nemusí dokumenty se soukromými informacemi nikam nosit ani je nikomu ukazovat; navíc se nemusí vystavovat přímému kontaktu s lidmi)

Co je třeba mít připraveno?

K online hlášení pojistné události je třeba si připravit stejné dokumenty, jako kdyby pojištěný nahlašoval pojistnou událost jakýmkoliv jiným způsobem:

  • číslo pojistné smlouvy
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • byla-li událost řešena s policií nebo hasiči, pak je třeba uvést číslo spisu a kontakt
  • veškeré doklady a dokumenty dokládající zdravotní péči, která byla pojištěnému poskytnuta (zdravotní zpráva, propouštěcí zpráva, doklad o hospitalizaci apod.)
  • bankovní spojení

Hlášení škody online zde