Úvod Aktuality PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ PODPOJIŠTĚNÍ

PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ PODPOJIŠTĚNÍ

Pojišťovna VZP, a. s., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 27116913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 9100, vydává

Prohlášení o neuplatňování podpojištění z pojištění občanského majetku (pojištění budov a ostatních staveb a pojištění trvale a rekreačně obývané domácnosti).

Platnost od 1.10. 2021

Vzhledem k nepředvídatelné situaci na trhu nemovitostí a vývoji cen ve stavebnictví nebude Pojišťovna VZP, a.s., v případě, že nastane tzv. „podpojištění“ (tj. pokud je v době pojistné události pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku), snižovat pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, a to z žádné pojistné události, která nastala v době platnosti tohoto Prohlášení (tj. po dobu jeho zveřejnění na internetových stránkách Pojišťovny VZP, a.s.) bez ohledu na datum sjednání pojistné smlouvy.

Tzn. neuplatnění podpojištění se vztahuje na všechny platné pojistné smlouvy, které se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP_MOB_2013, VPP_MOB_2014, VPP MOB 1/15, VPP MAJOB 1/20.