Úvod Aktuality Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s., ke zdravotnímu pojištění cizinců

Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s., ke zdravotnímu pojištění cizinců

11.6. 2021 Aktualizace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) od 11.6.2021 spustilo rezervační systém k registraci očkování proti COVID‑19 pro samoplátce, i pro osoby, které nejsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v České republice. Tím se otevřela cizincům možnost absolvovat očkování proti COVID-19 v České republice.

Při problémech s registrací je možno se obrátit na Covid linku 1221.
Náklady za očkování proti COVID-19 uhradí samoplátce přímo v očkovacím centru.
Maximální cena jedné dávky je 810 korun.

Pojišťovna VZP, a.s. svým klientům, kteří mají uzavřeno Komplexní zdravotní pojištění cizinců – produkty Plus a Exclusive, bude hradit očkování proti COVID-19 v plné výši.

Pojišťovna VZP, a.s. proplatí náklady za očkování na základě žádosti.

K refundaci úhrady očkování je potřeba doložit tyto doklady:
Doklad o úhradě
Další doklady, např. kartička se jménem a s datem aplikace dávky vakcíny.

O refundaci je možné zažádat těmito způsoby:

Pojišťovna VZP, a.s., jako jednička na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců a dceřiná společnost VZP ČR, stojí při svých klientech.
21.04. 2021 (nahrazuje prohlášení ze dne 16. 3. 2020)

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací vydává Pojišťovna VZP, a.s., (dále jen „PVZP“) prohlášení pro klienty PVZP – cizince, kteří mají sjednáno zdravotní pojištění cizinců.

Klienty, kteří mají sjednán jakýkoliv produkt zdravotního pojištění cizinců (komplexní i základní), chceme tímto sdělením ujistit, že ze všech uvedených produktů zdravotního pojištění cizinců bude PVZP hradit akutní zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s onemocněním covid-19, a to včetně případné hospitalizace.

Na doporučení lékaře nebo hygienické stanice budou rovněž hrazeny PCR testy na prokázání covid-19. Z komplexního zdravotního pojištění bude hrazena i neakutní zdravotní péče v souvislosti s tímto onemocněním, a to v rozsahu pojistných podmínek.

Antigenní testování, které bylo vyhlášeno zdarma pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ze zdravotního pojištění cizinců, není možné hradit. Klienti je mohou podstoupit pouze jako samoplátci. V případě, že mají platnou pojistnou smlouvu na komplexní zdravotní pojištění s uvedeným limitem Nadstandard, pak je možné z tohoto limitu žádat o proplacení antigenního testování do výše tohoto limitu.

Situaci ohledně možnosti očkování sledujeme. Zatím je umožněna registrace pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění. Až bude možná registrace i našich klientů, je PVZP připravena na tuto skutečnost reagovat.

Zdravotní pojištění cizinců je vhodné i pro české občany, kteří pracující dlouhodobě v zahraničí a byli nuceni se v souvislosti s Koronavirem vrátit do České republiky a nejsou v systému veřejného zdravotního pojištění.

Věříme, že se současná situace brzy uklidní a vše společně zvládneme!

16.3.2020 Z důvodu dotazů zahraničních klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, vydává Pojišťovna VZP, a.s., (dále jen „pojišťovna) prohlášení pro klienty – cizince, kteří mají u naší pojišťovny sjednáno zdravotní pojištění cizinců.
Klienty, kteří mají sjednán jakýkoliv produkt zdravotního pojištění cizinců (komplexní i základní), chceme tímto sdělením ujistit, že ze všech uvedených produktů zdravotního pojištění cizinců bude pojišťovna hradit veškerou zdravotní péči Vám poskytnutou v souvislosti Koronavirem, a to v jakémkoliv z více než 5 000 smluvních zdravotnických zařízení na území České republiky. To našim klientům zaručuje maximální dostupnost lékařské péče kdekoliv na území České republiky a v jakémkoliv lékařském oboru. Na doporučení lékaře nebo hygienické stanice vám budeme rovněž hradit testy na prokázání COVID-19.
Pojišťovna VZP, a.s., jako jednička na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců a dceřiná společnost VZP ČR, stojí při svých klientech i v době, kdy většina světové populace je ohrožena novým typem virového onemocnění. Pro zkvalitňování služeb klientům naše pojišťovna stále více komunikuje napřímo se zdravotnickými zařízeními tak, abychom našim klientům zajistili co nejlepší péči a co nejširší a nejdostupnější služby.
Zdravotní pojištění cizinců je vhodné i pro české občany, kteří pracující dlouhodobě v zahraničí a byli nuceni se v souvislosti s Koronavirem vrátit do České republiky a nejsou v systému veřejného zdravotního pojištění.

Věříme, že se současná situace brzy uklidní a vše společně zvládneme!

Kontaktovat nás můžete:

Tel: 233 006 311
Mail: info@pvzp.cz
www: www.pvzp.cz