Úvod Aktuality PVZP aktualizovala produkty pojištění majetku a odpovědnosti občanů

PVZP aktualizovala produkty pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Praha 6. 9. 2021 – Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) aktuálně přichází s lepšími podmínkami vybraných pojistných produktů, které se týkají majetku a odpovědnosti občanů. Důvodem je produkty více přiblížit reálným potřebám lidí a reálným životním situacím.

 Aktualizované pojistné produkty s sebou nesou oproti dřívějším verzím celou řadu zvýhodnění a “vychytávek”. Obecně se jedná o zjednodušení procesu sjednání smlouvy, které zároveň umožní pojištění veškerého rodinného majetku jednou smlouvou. Jednotlivá pojištění obsahují celou řadu cenových zvýhodnění včetně bonusu za bezeškodní průběh, který je klientům přiznáván již při sjednání majetkového pojištění.

Nové benefity u aktualizovaného pojištění majetku a odpovědnosti:

 • v jedné smlouvě lze mít pojištění veškerého rodinného majetku, odpovědnosti a odpovědnosti vůči zaměstnavateli
 • rychlá a jednoduchá elektronická komunikace
 • cenová zvýhodnění v případě roční frekvence plateb, elektronické komunikace
 • vysoké základní limity pojistného plnění

Nové benefity u pojištění budov a ostatních staveb

 • nově je nabízeno “allriskově” pojištění skel, sanitárního zařízení, strojních a elektronických zařízení , tzn. že pojištění kryje škody vzniklé na těchto věcech z jakékoliv příčiny
 • cenové zvýhodnění při současném sjednání s pojištěním domácnosti

Nové benefity u pojištění trvale obývané domácnosti

 • v domácnosti uložená kola, elektrokola, koloběžky a rovněž věci k výkonu výdělečné činnosti jsou pojištěny až do plné hodnoty
 • pojištěny jsou i věci mimo místo pojištění (např. kola v autě, na koleji; věci na zahradě, v garáži na jiné adrese apod.)
 • pojištěny jsou i věci odložené na místech pro ně určených – dětské kočárky, invalidní vozíky, lyže ve stojanech na lyže atd.

Nové benefity u pojištění odpovědnosti občanů

 • pojištění běžné občanské aktivity na celém světě
 • jedna smlouva na pojištění odpovědnosti všech členů domácnosti v rodinném poměru
 • krytí škod i v pronajatém bytu
 • jedna smlouva na pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nebo držby zahrnuje všechny nemovitosti ve vlastnictví nebo držbě pojištěného nacházející se na území ČR (zdarma do určitého limitu v případě uzavřeného pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti)
 • jsou požadovány pouze minimální požadavky na zabezpečení domácnosti

Nové benefity u pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli (“pojistka na blbost v práci”)

 • jedna smlouva pro až 5 osob s různým rozsahem krytí
 • pro HPP, DPČ i DPP
 • vztahuje se i na škody, které zaměstnanec způsobí, když má zapůjčené auto zaměstnavatele k soukromým účelům
 • pojištění ztráty svěřených věcí až do 50 000 Kč bez nutnosti připojištění (nářadí, mobil…)
 • benefit za bezeškodní průběh (je-li pojištěný tři roky bez škody, při nahlášení škody nebude odečítána spoluúčast)

Detailní informace o všech těchto pojištěních najdete zde:

https://www.pvzp.cz/cs/produkty/pojisteni-obcanu/