Úvod Aktuality PVZP podporuje Nadační fond ONE HEART

PVZP podporuje Nadační fond ONE HEART

PVZP podporuje Nadační fond ONE HEART

PVZP je ryze česká firma, a proto je jedním z jejích hlavních zájmů ochrana zdraví a života v Česku. PVZP cítí odpovědnost za budoucnost Česka, podporuje tedy udržitelný rozvoj s cílem zachování co nejpříznivějšího životního prostředí pro budoucí generace a v rámci toho projekty, které zlepšují nejen kvalitu života občanů, ale také zvířat. PVZP vnímá praktiky mnohých intenzivních chovů, kde jsou zvířata považována za věci, jako eticky i ekologicky neobhajitelné. Z těchto důvodů se PVZP rozhodla podpořit Nadační fond ONE HEART, který chce svým působením pomoct prosadit společenské a legislativní změny na úrovni Česka i EU a sice tak, aby byla výrazně zlepšena ochrana všech zvířat, včetně její vymahatelnosti.

Cíle Nadačního fondu ONE HEART jsou mimo jiné:

  • Otevřít relevantní debatu o našem vztahu ke zvířatům na celospolečenské úrovni. České zákony i zákony Evropské unie již uznaly zvíře jako živou bytost, která cítí emoce i bolest. Praxe v živočišných chovech tomu však často bohužel neodpovídá a většinová společnost o tom neví. Proto je třeba začít poskytovat relevantní informace a tento pokřivený vztah narovnat. Nadační fond provádí vlastní investigace primárně v české praxi, získaná data konzultuje s odborníky a vědci a spolu s nimi hledá řešení, jež budou dlouhodobě správná jak pro lidi, tak pro zvířata, tak pro planetu.
  • Ukončit velkochovy , které jsou v současné podobě eticky i ekologicky neobhajitelné. Cílem je přechod na udržitelnější zemědělský systém, a tedy ukončení intenzivních (velko)chovů; ukončení klecových chovů pro všechna zvířata (nejen nosnice).
  • Zásadní změny v transportech zvířat. Změna legislativy v oblasti přepravy vedoucí k jejímu výraznému omezení, ideálně ukončení dálkových transportů zvířat a zlepšení přepravních podmínek, jež v nyní způsobují zvířatům zbytečně nevýslovné utrpení. Podle údajů Eurogroup for Animals je ročně jen v rámci EU transportováno přes jeden a půl miliardy živých zvířat. Miliony z nich cestu nepřežijí. Evropský úřad pro bezpečnost potravin potvrdil, že zvířata během transportu zbytečně trpí a že je třeba to změnit na úrovni zákonů.
  • Zakázat testování na zvířatech. Většina testování jde na vrub kosmetice a drogistickému zboží. Jen v Česku je ročně k pokusným účelům „použito“ víc než čtvrt milionu živých zvířat, přestože již naprostou většinu testů lze provést jinak. Celosvětově je ročně testování vystaveno 115 milionů zvířat.

 

Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP k podpoře Nadačního fondu ONE HEART říká: „Dlouhodobě podporuji aktivity, které mají za cíl zlepšit život nejen v Česku. S tím souvisí i ekologie a přístup ke zvířatům, neboť to jsou také živí tvorové. Velkochovy, v nichž jsou běžně mláďata po porodu odebírána matkám, zvířata držena na malém prostoru bez přirozeného světla, krmena pesticidy a antibiotiky, viditelně trpí… mi přijdou naprosto zvrácené. Pojďme to změnit a udělejme něco dobrého pro sebe, naše zvířecí společníky i pro svět.“Zájem o lepší život zvířat by měl být pro společnost, jež se chce nazývat vyspělou a kulturní, automatický. Kvalita života zvířat přímo souvisí s ekosystémem planety. Menší a lokální ekododavatelé potravin a farmy, kde zvířata žijí v dobrých a důstojných podmínkách, jsou nejen lepší pro zvířata a životní prostředí, ale i produkty od těchto dodavatelů jsou bezpečnější pro naše zdraví. Lepší život hospodářských zvířat pomáhá nejen zvířatům, ale i lidstvu a světovému ekosystému.