Pojištění závažných onemocnění Fénix

Pojištění pro případ onkologických a dalších závažných onemocnění

Fénix není životní pojištění, je to pojištění vašeho života

 • Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 27 000 lidí, což znamená, že každý den této zákeřné nemoci podlehne více jak 70 osob

Rychlé sjednání,
jednodušší už to být nemůže

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Pojištění onkologických a dalších závažných onemocnění

Neživotní pojištění Fénix jistí vás i vaši rodinu v případě, že do vašeho života vstoupí vážná nemoc. Závažné nemoci ve většině případů znemožní postiženému a často i členům jeho rodiny (v důsledku nutné péče a psychického otřesu) běžné pracovní nasazení, a tím dochází k významnému úbytku finančních prostředků v rodinném rozpočtu. Fénix vás před takovým propadem příjmů ochrání výplatou pojistné částky, na kterou jste se pojistili a to až do výše 5 000 000 Kč.

Nový Fénix. Pomůže vám zvládnout nemoc.

Výhody

 • Samostatné pojištění bez nutnosti sjednání životního pojištění.
 • Možnost pojištění všech zhoubných nádorů (možno i včetně vybraných nezhoubných a neinvazivních nádorů).
 • Vstupní věk od 18 do 64 let.
 • Pojistná doba až do 65 let věku za konstantní pojistné po celou dobu (další varianty do 55 nebo 45 let věku)
 • Pro občany ČR i cizince.
 • Bez vstupní lékařské prohlídky.
 • Bez zbytečného papírování a bez potvrzení příjmů.
 • Pojistné lze hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně.
 • Pojistná částka je od 200 tis. Kč až do výše 2,5 mil. Kč.
 • Ihned při stanovení diagnózy zhoubného nádoru nebo závažného onemocnění je jednorázově vyplaceno 100 % pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě.
 • Možnost stanovit diagnózu závažného onemocnění i ve zdravotnickém zařízení na Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku.

Pojištění onkologických onemocnění

Lze sjednat samostatně, na výběr ze dvou variant:

 • Classic – zahrnuje všechny zhoubné nádory
 • Premium – všechny zhoubné nádory, vybrané nezhoubné a neinvazivní nádory vč. počátečních stádií

Pojištění dalších závažných onemocnění

Lze sjednat pouze jako připojištění k pojištění onkologických onemocnění.

V případě, že je pojištěné osobě diagnostikováno některé z níže uvedených závažných onemocnění nebo proveden níže uvedený chirurgický zákrok, obdrží pojistné plnění ve sjednaném rozsahu.

 • Akutní infarkt myokardu
 • AIzheimerova choroba nebo demence před dovršením 60 let
 • Amyotrofická laterální skleróza (ALS)
 • Cévní mozková příhoda (CMP)
 • Encefalitida (zánět mozkové tkáně)
 • Hluchota
 • Chirurgický zákrok bypass koronárních tepen
 • Ochrnutí
 • Parkinsonova choroba před dosažením věku 60 let
 • Roztroušená skleróza
 • Slepota
 • Transplantace důležitého orgánu

Je zcela na vašem rozhodnutí, zda vyplacené pojistné využijete pro splácení úvěru, úhradu poplatků spojených s bydlením atp. nebo k jakýmkoli jiným účelům, které uznáte za vhodné!

Jak sjednat pojištění?

Pojištění Fénix si můžete sjednat on-line, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Sjednat pojištění
Fénix online

Příklad pojištění

Ilustrativní příklad pojistné smlouvy a výplaty pojistného plnění k aktuálnímu sazebníku 3/2019

Pan Pavel, 38 let, pojištěnec VZP, si sjednal pojištění Fénix s pojistnou dobou do 65 let. Kromě onkologických onemocnění si zvolil i pojištění na další závažná onemocnění. Obě pojištění se samostatnou pojistnou částkou 1 milion korun. Po uplatnění 50% slevy činí splátka 692 Kč při měsíční frekvenci placení. V případě onkologického onemocnění mu bude ihned při stanovení diagnózy vyplaceno 100 % sjednané částky, tedy 1 000 000 Kč. Stejně tak mu bude vyplaceno 1 000 000 Kč, pokud by prodělal jiné závažné onemocnění.

Nyní sleva pro všechny

Přijďte si pro slevu na pobočku Pojišťovny VZP, a. s., a nebo VZP ČR.

 • 50% sleva pro všechny pojištěnce VZP ČR
 • 30% sleva pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Našel jsem chybu v pojistné smlouvě, jak mám postupovat?

V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.

Více kladených dotazů »