Pojištění závažných onemocnění Fénix

Pojištění proti negativním finančním dopadům spojeným se závažným onemocněním

 • Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 27 000 lidí, což znamená, že každý den této zákeřné nemoci podlehne více jak 70 osob

Rychlé sjednání,
jednodušší už to být nemůže

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Pojištění závažných onemocnění

Rakovina je velmi vážná nemoc, která ve většině případů znemožní postiženému a často i členům jeho rodiny (v důsledku nutné péče a psychického otřesu) běžné pracovní nasazení = dochází k významnému úbytku finančních prostředků v rodinném rozpočtu. Léčba je časově a finančně velmi nákladná. Mnoho pacientů v důsledku výpadku příjmu ze zaměstnání není schopno dostát svým finančním závazkům (úvěr, nájem, školné, …). Dochází tak nejen ke zhoršení zdravotního, ale i sociálního stavu pacienta a jeho blízkých. Některé druhy léčby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné hradit si je individuálně, což je ovšem extrémně finančně náročné.

Díky pojištění Fénix se výrazně nebo zcela eliminují negativní dopady na ekonomickou situaci pojištěného a jeho rodiny způsobenou vážným onemocněním.

Výhody

 • Samostatné pojištění bez nutnosti sjednání životního pojištění
 • Možnost pojištění všech zhoubných nádorů (možno i včetně vybraných nezhoubných a neinvazivních nádorů)
 • Bez vstupní lékařské prohlídky
 • Bez potvrzení příjmů
 • Pro občany ČR i cizince
 • Vstupní věk od 18 do 70 let
 • Pojistná částka je od 200 tis. Kč až do výše 5 mil. Kč
 • 3 typy pojištění podle výběru klienta – Basic, Classic a Premium
 • Možnost stanovit diagnózu závažného onemocnění i ve zdravotnickém zařízení na Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku
 • Výplata 40 % pojistné částky ihned po diagnóze
 • Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou na 5 let s možností zvolit si pojistné období na 3, 6 nebo 12 měsíců

Na co se pojištění vztahuje?

V případě onkologického onemocnění je klientovi vyplaceno pojistné plnění dle následujícího schématu:

Stadium onemocnění Pojistné plnění (v % z pojistné částky)
Diagnóza onkologického onemocnění 40%
Chemoterapie 5% za každý cyklus (max. 5 cyklů)
Radioterapie 5% za každý cyklus (max. 5 cyklů)
Operace 20% (pouze jedna operace)
Dávka při rekonvalescenci 5% měsíčně po dobu 3 měsíců
Recidiva 10%
Paliativní léčba 100% minus částka, která již byla vyplacena

Více informací je uvedeno v pojistných podmínkách.
Fénix je investicí pro lepší budoucnost celé vaší rodiny!
Je zcela na vašem rozhodnutí, zda vyplacené pojistné využijete pro splácení úvěru, úhradu poplatků spojených s bydlením atp. nebo k jakýmkoli jiným účelům, které uznáte za vhodné!

Příklad pojištění

Ilustrativní příklad pojistné smlouvy a výplaty pojistného plnění:

Věk pojištěného 44 let
Pojistná částka 1 000 000 Kč
Varianta pojištění Classic
Roční pojistné 5 690 Kč
Pojistné za období 5 let 28 450 Kč
Diagnóza 400 000 Kč
Operace 200 000 Kč
3 cykly chemoterapie 150 000 Kč (za každý 50 000 Kč)
Rekonvalescence 150 000 Kč (3 měsíce)
Recidiva 100 000 Kč
Celkem vyplaceno 1 000 000 Kč

Jak sjednat pojištění?

Pojištění Fénix si můžete sjednat on-line, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Našel jsem chybu v pojistné smlouvě, jak mám postupovat?

V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.

Více kladených dotazů »