Úrazové pojištění

Finanční ochrana v případě úrazu

Úrazové pojištění zajišťuje finanční ochranu v případě, že dojde nešťastnou náhodou k úrazu.
 • Finanční kompenzace za zdravotní újmu způsobenou úrazem a dorovnání příjmu pro zachování obvyklé životní úrovně pojištěného

 • Úrazové pojištění si mohou sjednat prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců děti ve věku 0–15 let, tzv. pojištění Medvídek, a osoby ve věku 16–70 let s platností pojištění až do 85 let!

Na co se pojištění vztahuje?

 • Pojištění smrti úrazem
 • Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění invalidity následkem úrazu
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu

Výhody

 • Při sjednání není nutná lékařská prohlídka ani potvrzení od lékaře či vyplnění zdravotního dotazníku
 • Vztahuje se i na pracovní úraz
 • Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé v ČR i ve světě
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení lze nastavit tak, aby bylo vypláceno IHNED po stanovení diagnózy
 • Základní pojištění zahrnuje i rekreační sporty
 • Možnost připojištění rizikových sportů
 • Lze kombinovat jednotlivé druhy pojištění
 • Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně
 • Při roční frekvenci placení 1 měsíc pojištění ZDARMA

Příklad pojištění

Muž, 35 let, administrativní pracovník, si uzavře úrazové pojištění Pojišťovny VZP, a. s., s následujícími parametry:

Smrt úrazem 500 000 Kč
Smrt úrazem v motorovém vozidle 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu – progresivní plnění 200 000 Kč
Invalidita následkem úrazu 200 000 Kč
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – progresivní plnění 100 Kč/den
Hospitalizace následkem úrazu 100 Kč/den

Měsíčně za celé úrazové pojištění zaplatí pouze 182 Kč, tj. přibližně 6 Kč denně.

Příběh ze života

Po pádu z kola utrpěl mladý muž zlomeniny holenních kostí. Byla nutná operace s 10denní hospitalizací a následovaly 3 měsíce pracovní neschopnosti. Při takovém zranění klient obdržel za hospitalizaci 900 Kč, za dobu nezbytného léčení 10 000 Kč a v případě trvalého poškození (ohodnoceného dle tabulek 30 %) ještě 120 000 Kč. Celkem mu bylo pojišťovnou vyplaceno 130 900 Kč, díky čemuž bylo zabráněno výpadku příjmu do rodinného rozpočtu a nebyla tak ohrožena řádná splátka hypotéky a spotřebitelského úvěru.

Jak sjednat pojištění?

Úrazové pojištění si můžete sjednat online, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Chcete slevu?

Přijďte si pro slevu na pobočku VZP ČR nebo PVZP.

 • 10% sleva pro všechny pojištěnce VZP ČR

Sleva 10 % při sjednání online.

 • Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Při roční frekvenci placení získáte 1 měsíc pojištění ZDARMA
 • Skupinová sleva – pojištění sjednané již od počtu dvou osob v rámci jedné pojistné smlouvy
 • Věrnostní sleva – pojistné smlouvy navazující na předchozí pojistnou smlouvu pro děti

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Můžu si sjednat úrazové pojištění, i když vykonávám rizikovou sportovní činnost?
Ano, u úrazového pojištění lze připojistit různé činnosti a sporty dle rizikovosti.
Našel jsem chybu v pojistné smlouvě, jak mám postupovat?
V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.
Více kladených dotazů »