Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

318x152 Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

Poprvé v historii se na trhu objevuje unikátní produkt Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči.

 

 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

  • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince na trhu
  • Odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v České republice
  • Na rozdíl od jiných komerčních pojištění zcela bez výluk, tudíž svým rozsahem odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění
  • Zdravotní péče je poskytována ve více než 4 500 zdravotnických zařízení
  • Celková výše limitu pojistného plnění je volitelná ve výši 1.800.000 Kč nebo 3.000.000 Kč na 1 pojistnou událost
  • Možnost připojištění péče o novorozence
  • Možnost připojištění pro případ hospitalizace
  • Nadstandardní asistenční služby od AXA ASSISTANCE
  • Je určeno pro všechny věkové kategorie

Dokumenty ke stažení

Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE lze sjednat na pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., VZP ČR  a u vybraných zprostředkovatelů.