Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive

Prémiové pojištění pro dlouhodobý pobyt cizinců v ČR

 • Prémiový produkt PVZP určený pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR a očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči

Pojistná smlouva je uzavřena
připsáním pojistného na účet pojišťovny

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Výhody

 • První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je svým rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním ČR
 • Produkt je navíc rozšířen i o další užitečné služby (asistenční služba, repatriace, převoz tělesných ostatků, nehradí se regulační poplatky)
 • Na rozdíl od jiných zdravotních komerčních pojištění zcela bez výluk
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči
 • Výše limitu pojistného plnění je volitelná – 1,8 mil. Kč nebo 3,0 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky

Na co se pojištění vztahuje?

 • Rozsah shodný s veřejným zdravotním pojištěním ČR, a to zcela bez výluk
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru

Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců si můžete sjednat online, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Jak mám postupovat, když potřebuji navštívit lékaře?
Kontaktujte, prosím, naši asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop, hovoří všemi základními světovými jazyky, má k dispozici aktuální seznam našich smluvních lékařů a zdravotních zařízení, popř. může dát zdravotnímu zařízení garanci úhrady a podobně. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.
Mohu navštívit jakéhokoli lékaře nebo zdravotní zařízení?
Klienti by měli navštěvovat naše smluvní lékaře a zdravotní zařízení, pokud se nejedná o akutní péči.
Jsem těhotná, jaké pojištění si mám sjednat?
Pokud jste těhotná, doporučujeme sjednat Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS nebo pojištění EXCLUSIVE typu Standard + Novorozenec. U tohoto typu pojištění se neuplatňuje v případě plnění za poskytnutou zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem čekací doba, která by se u typu Standard uplatňovala. Navíc je z tohoto pojištění hrazena i poporodní péče o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku), tj. zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace.
Jsou ze zdravotního pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?
Léky si klient hradí v lékárně sám a následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení, které je možné pouze v případě, že úhrada je vyšší než 100 Kč.
Vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na sportovní aktivity?
Záleží na typu sjednaného pojištění a typu sportovních činností. U pojistného produktu Základní zdravotní pojištění cizinců je možné si připojistit nebezpečné sporty. U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS jsou sportovní aktivity součástí pojištění (s výjimkou profesionálních sportů, které lze ovšem připojistit). U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE jsou sportovní aktivity včetně profesionálních sportů.
Nabízíte zdravotní pojištění cizinců shodné s veřejným zdravotním pojištěním v ČR?
Náš pojistný produkt Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE je kvalitním zdravotním pojištěním určeným pro cizince. Svým rozsahem je shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost a připojistit lze i pojištění pro případ hospitalizace a pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor.
Našel jsem chybu v pojistné smlouvě, jak mám postupovat?
V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.
Více kladených dotazů »