Úvod Aktuality Informace Pojišťovny VZP, a.s., k pojištění cizinců v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Informace Pojišťovny VZP, a.s., k pojištění cizinců v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Informace Pojišťovny VZP, a.s., k pojištění cizinců v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Novela zákona přináší i změny týkající se komplexního zdravotního pojištění cizinců. PVZP v návaznosti na tuto novelu provedla úpravy produktů komplexního zdravotního pojištění cizinců tak, aby byly v souladu s nově platnou legislativou.

Nejdůležitější novinky u produktů pojištění cizinců od PVZP

  1. U Komplexního zdravotního pojištění cizinců nedochází k žádným změnám v rozsahu pojištění, pojistné podmínky se nemění.
  2. U produktu Komplexního zdravotního pojištění cizinců Plus (KZPC PLUS) se navyšuje limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ze 3 000 000 Kč na 10 000 000 Kč (400 000 EUR).
  3. U produktu Komerčního zdravotního pojištění cizinců Exclusive (KZPC EXCLUSIVE) se také navyšuje limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ze 3 000 000 Kč na 10 000 000 Kč (400 000 EUR). Ostatní varianty limitů jsou zrušeny. Navyšuje se také výše limitu pro poporodní péči o novorozence na 1 000 000 Kč. Pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru je vždy v ceně (dosud platilo jen pro studenty). Tento produkt se vztahuje i na onemocnění, která klient měl již před uzavřením pojištění a je zcela bez zdravotních výluk.
  4. U smluv sjednaných s nižším limitem plnění (uzavřené před aktualizací) se limit ze zákona po 3 měsících od účinnosti novely zvyšuje na 10 000 000 Kč (400 000 EUR) a klienti nemusí aktivně činit žádné kroky.
  5. Pojišťovna nevyužije zákonné možnosti u těchto smluv navyšovat pojistné.

  6. Znění novely zákona dává pojistníkovi možnost vypovědět pojištění ve lhůtě tří měsíců, při využití této možnosti však dle tohoto zákona nemá nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojištění.

 

PVZP kontinuálně a dlouhodobě usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí.