Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Revoluce na trhu pojištění cizinců

Kvalitní zdravotní pojištění cizinců od lídra trhu Pojišťovny VZP, a. s.
 • Ucelené zdravotní pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu. Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV

Pojistná smlouva je uzavřena
připsáním pojistného na účet pojišťovny

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Co pojištění obsahuje?

 • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, za akutní stomatologii, za lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Není nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku vyjma připojištění typu „Novorozenec“
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Pojištění lze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Výše limitu je 2 mil. Kč na 1 pojistnou událost

Na co se pojištění vztahuje?

 • Úhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté zdravotnickým zařízením v souvislosti s onemocněním nebo úrazem. Rozsah pojištění včetně výluk je uveden v pojistných podmínkách tohoto pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru
 • Nad rámec pojištění můžete čerpat tyto nadstandardní služby:
 • preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu
 • prohlídky a vyšetření ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve, prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže)
 • dentální hygiena

Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců si můžete sjednat online, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Jste student?

Studenti od 15 do 30 let (po předložení dokladu o studiu) mohou požádat o slevu.

Nejčastěji vás zajímá

Dotazy ohledně onemocnění covid-19

Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokud onemocním covid-19, budete hradit veškerou péči?
Ano. Ze zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a.s. je hrazena veškerá zdravotní péče spojená s léčbou onemocnění covid-19.
Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokrývá mé pojištění také testování metodou PCR?
Testování je hrazeno, jestliže je předepsáno hygienickou stanicí nebo lékařem, dobrovolné testování nehradíme. Dobrovolné testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které zahrnují všechny smlouvy komplexního zdravotního pojištění cizinců sjednané od 1. 6. 2020.
Je možné si sjednat doplňkové pojištění, které by mi hradilo i dobrovolné testování?
Dobrovolné testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které je součástí všech smluv produktu Komplexního zdravotního pojištění cizinců PLUS. U produktů Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive je Nadstandardní plnění součástí všech smluv sjednaných od 1.6.2020. Pro tyto smlouvy a všechny nově uzavřené smlouvy není třeba si sjednávat doplňkové pojištění. Pro malé procento smluv, které neobsahují Nadstandardní plnění připravujeme doplňkové pojištění.
Mám zájem o očkování proti covidu-19. Bude očkování hrazeno z mého pojištění?
V současné době je umožněna registrace k očkování v ČR pouze účastníkům veřejného zdravotního pojištění. Jestliže se podmínky v budoucnu změní, bude na to Pojišťovna VZP, a.s. reagovat, a za dohodnutých podmínek bude očkování hrazeno v rámci pojištění.
Budu studovat v České republice. Univerzita vyžaduje potvrzení, že mám sjednané pojištění, které bude hradit covid-19. Můžete mi takové potvrzení vystavit?
Ano. Na vyžádání můžeme vystavit požadované potvrzení. V tomto případě se nám ozvěte na e-mail info@pvzp.cz a nebo nás kontaktujte telefonicky na +420 233 006 311.

Obecné dotazy k pojištění cizinců

Chystám se zajít na Vaši pobočku a sjednat pro manželku (kolegu, známého, …) KZPC PLUS, co budu s sebou potřebovat?
Jestliže se klient nenachází v České republice, může ho při sjednání komplexního zdravotního pojištění cizinců (dále KZPC) zastoupit i někdo jiný, tzv. pojistník (tj. osoba, která uzavře pojistnou smlouvu a zaplatí pojistné). Pojistník potřebuje k uzavření pojistné smlouvy svůj doklad totožnosti a údaje o pojišťované osobě: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a adresu, kde se pojištěný bude v ČR zdržovat. Při sjednávání pojištění je nutné vyplnit žádost o sjednání pojištění.
Jak mám postupovat, když potřebuji navštívit lékaře?
Kontaktujte, prosím, naši asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop, hovoří všemi základními světovými jazyky, má k dispozici aktuální seznam našich smluvních lékařů a zdravotních zařízení, popř. může dát zdravotnímu zařízení garanci úhrady a podobně. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.
Mohu navštívit jakéhokoli lékaře nebo zdravotní zařízení?
Klienti by měli navštěvovat naše smluvní lékaře a zdravotní zařízení, pokud se nejedná o akutní péči.
Jsem těhotná, jaké pojištění si mám sjednat?
Pokud jste těhotná, doporučujeme sjednat Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS nebo pojištění EXCLUSIVE typu Standard + Novorozenec. U tohoto typu pojištění se neuplatňuje v případě plnění za poskytnutou zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem čekací doba, která by se u typu Standard uplatňovala. Navíc je z tohoto pojištění hrazena i poporodní péče o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku), tj. zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace.
Jsou ze zdravotního pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?
Léky si klient hradí v lékárně sám a následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení, které je možné pouze v případě, že úhrada je vyšší než 100 Kč.
Vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na sportovní aktivity?
Záleží na typu sjednaného pojištění a typu sportovních činností. U pojistného produktu Základní zdravotní pojištění cizinců je možné si připojistit nebezpečné sporty. U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS jsou sportovní aktivity součástí pojištění (s výjimkou profesionálních sportů, které lze ovšem připojistit). U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE jsou sportovní aktivity včetně profesionálních sportů.
Nabízíte zdravotní pojištění cizinců shodné s veřejným zdravotním pojištěním v ČR?
Náš pojistný produkt Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE je kvalitním zdravotním pojištěním určeným pro cizince. Svým rozsahem je shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost a připojistit lze i pojištění pro případ hospitalizace a pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor.
Více kladených dotazů »