Úvod Časté dotazy Zdravotní pojištění cizinců Chystám se zajít na vaši pobočku a sjednat pro manželku (kolegu, známého, …) KZPC PLUS, co budu s sebou potřebovat?

Chystám se zajít na vaši pobočku a sjednat pro manželku (kolegu, známého, …) KZPC PLUS, co budu s sebou potřebovat?

Jestliže se klient nenachází v České republice, může ho při sjednání komplexního zdravotního pojištění cizinců (dále KZPC) zastoupit i někdo jiný, tzv. pojistník (tj. osoba, která uzavře pojistnou smlouvu a zaplatí pojistné).

Pojistník potřebuje k uzavření pojistné smlouvy svůj doklad totožnosti a údaje o pojišťované osobě: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a adresu, kde se pojištěný bude v ČR zdržovat. Dále je potřeba mít s sebou vyplněný zdravotní dotazník s vlastnoručním podpisem pojišťované osoby, případně jejího zákonného zástupce, a to v originále.