Thỏa thuận trực tuyến
Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc
PVZP0804 kategorie – cizinec3

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế giành cho người nước ngoài với sự đền bù tốt nhất và bao trùm sự cố nhất cho noc người trên thị trường của Hãng bảo hiểm y tế VZP, a. s.

Bảo hiểm toàn diện cho người nước ngoài để bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách đảm bảo chất lượng trợ giúp y tế và dịch vụ

Bảo hiểm phản ánh đầy đủ các quy định hiện hành đối với lưu trú người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và được chấp nhận bởi Chính sách di cư tị nạn của Bộ nội vụ (trong vòng 90 ngày).

Lợi ích

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng việc ghi phí bảo hiểm trả vào tài khoản của Hãng bảo hiểm
Thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng,, bảo hiểm của bạn trong một vài phút
Hỗ trợ liên tục do một công ty có uy tín AXA Assistance
Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Việc bảo hiểm bao gồm?

  • Hoàn trả việc điều trị cần thiết, cấp bách và nhập viện trong tất cả các cơ sở y tế tại Cộng hòa Séc ở chừng mực cần thiết
  • Hỗ trợ liên tục do một công ty có uy tín
  • Có thể thỏa thuận đóng bảo hiểm 1 ngày cho đến 36 tháng
  • Dùng cho tất cả các lứa tuổi
  • Mức đền bù cho một sự vụ có bảo hiểm từ 1,8 triệu Cho đến 3 triệu Korun Séc
  • Có tác dụng trên đất nước CH Séc và trên cả toàn địa phận các nước trong

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Bảo hiểm bao gồm những cái gì?

  • Là một phần chi trả cần thiết cho việc xem xét để xác định chẩn đoán các thủ tục y tế, điều trị và nằm viện cần thiết, bao gồm cả việc chăm sóc cấp tính nha khoa, thuốc điều trị ngoại trú theo quy định và việc hồi hương đến đất nước xuất xứ cuối cùng
  • Có khả năng có thể bảo hiểm thêm những thi đấu thể thao, những nguy hiểm hay những hoạt động thể thao đặc biệt

 


Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Thỏa thuận làm bảo hiểm cho người nước ngoài như thế nào?

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài có thể được thu xếp trực tuyến.

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài có thể được thu xếp tại các chi nhánh của Pojišťovny VZP, a. s., và VZP ČR.


Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Bạn muốn được giá rẻ?


Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi và trả lời

Nó có áp dụng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài đối với các hoạt động thể thao không?

Nó phụ thuộc vào thoả thuận các loại hình bảo hiểm và loại hoạt động thể thao. Đối với sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài, bạn có thể có bảo hiểm thêm cho các môn thể thao nguy hiểm. Đối với sản phẩm bảo hiểm y tế
Đọc thêm

Là bảo hiểm y tế của người nước ngoài trả tiền thuốc trực tiếp cho khách hàng?

Khách hàng tự trả tiền thuốc tại các hiệu thuốc và sau đó yêu cầu Hãng bảo hiểm hoàn trả cho họ, nếu mà khi thanh toán quá 100 Korun Séc.
Đọc thêm

Tôi đang mang thai, những gì tôi nên thỏa thuận làm bảo hiểm?

Nếu bạn đang mang thai, bạn nên thỏa thuận làm bảo hiểm y tế toàn diện PLUS hoặc bảo hiểm của người nước ngoài ĐẶC BIỆT- EXCLUSIVE loại Chuẩn + Sơ sinh. Trong loại hình bảo hiểm này không áp dụng đối với việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến
Đọc thêm

Tôi có thể đến bất kỳ Bác sĩ hay cơ sở y tế nào không?

Khác hàng nên đến các Bác sĩ và các cơ sở tế có hợp đồng của chúng tôi, nếu nó không phải là việc cấp thiết.
Đọc thêm

Tôi sẽ phải làm gì khi muốn đến Bác sĩ?

Xin liên hệ với cơ quan AXA Assistance trợ giúp chúng tôi ,và thực hiện theo chỉ dẫn của họ. Dịc vụ hỗ trợ này làm việc nonstop, nói bằng tất cả các ngôn ngữ cơ bản của thế giới, có sẵn danh sách các bác sĩ và các cơ sở ý tế có hợp đồng với Hãng
Đọc thêm

Tôi chuẩn bị đến Hãng bảo hiểm để thỏa thuận làm hợp đồng bảo hiểm cho (người đồng ghiệp, người quen, …) KZPC PLUS, tôi cần những gì?

Nếu khách hàng không có mặt ở CH Séc, có thể thỏa thuận bảo hiểm y tế tổng hợp giành cho ngừơi nước ngoài hay cho người nào đó khác, đó là người có được bảo hiểm (đó là cá nhân, mà họ có ký kết hợp đồng bảo hểm và đã trả tiền làm bảo hiểm).
Đọc thêm

CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN CHO BẠN BẢO HIỂM

Để lại cho chúng tôi một số liên lạc và chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có thể.