Úvod Aktuality Aktuální informace Pojišťovny VZP, a.s. k pojištění cizinců

Aktuální informace Pojišťovny VZP, a.s. k pojištění cizinců

V souvislosti s novelou zákona o pojištění cizinců doplňujeme Aktuální informace Pojišťovny VZP, a.s. k pojištění cizinců ze dne 22. 7. 2021 o bližší informace ohledně pojistných produktů komplexního zdravotního pojištěných cizinců prodávaných v obchodních sítích PVZP, a.s. od 2. 8. 2021 (dále jen „produkty“).

U produktů Komplexního zdravotního pojištění cizinců nedochází ke změnám produktů – rozsah pojištění zůstává zachován, pojistné podmínky se nemění, dochází pouze k následujícím změnám:

U produktu KZPC PLUS se navyšuje limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost z 1 800 000 Kč na 2 000 000 Kč, limit 3 000 000 Kč je zrušen. Produkt je rozšířen o zdravotní dotazník.

U produktu KZPC EXCLUSIVE může klient nově vybrat ze 3 variant limitů pojistného plnění za jednu pojistnou událost (2 500 000 Kč, 4 500 000 Kč, 6 500 000 Kč). Tento produkt se vztahuje i na onemocnění, která klient měl již před uzavřením pojištění a je zcela bez zdravotních výluk.

Všechny změny produktů byly vytvořeny s důrazem na kvalitu, jsou v souladu se schválenou novelou zákona o pojištění cizinců a umožňují si klientům vybrat z více variant pojištění podle jejich aktuální životní situace.