Úvod Blog Jak fungují asistenční služby v rámci cestovního pojištění?

Jak fungují asistenční služby v rámci cestovního pojištění?

Jak fungují asistenční služby v rámci cestovního pojištění?

Ve vrcholící sezóně dovolených je na místě si připomenout důležitost cestovního pojištění, ať už cestujete po Evropě nebo do vzdálených destinací. Když vás na vašich cestách potkají zdravotní problémy nebo se vám “povede” způsobit někomu škodu, může to znamenat velmi významný zásah do vašich financí, před kterým vás ale právě kvalitní cestovní pojištění spolehlivě ochrání.

Cestovní pojištění

 

Každá pojišťovna využívá k zajištění servisu o své klienty asistenční služby s mezinárodní působností, které prostřednictvím svých dceřiných nebo smluvních partnerů zajišťují podporu v nouzi po celém světě. A stejným způsobem o svoje klienty v zahraničí pečuje PVZP.

Co očekávat/požadovat od asistenční služby cestovního pojištění?

Nejdůležitější službou každé asistenční linky je poskytování informačního servisu – volajícímu v nouzi je zaručeno řešení problémů souvisejících se sjednaným cestovním pojištěním 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční služba je schopna vzniklou situaci vyřešit i v jazyce destinace, v níž se cestovatel v problematické situaci právě nachází.

Asistenční služba pomůže v případě

  • řešení problému s policií
  • vyhledání lékařské pomoci
  • nouzové evakuace či repatriace v případě vážnější události (např. úraz, po němž je převoz pacienta do vlasti možný pouze v sanitce)
  • nouzových cestovních opatření (např.-náhrada ztracených či zničených dokladů nebo zapomenutých receptů; právní, lékařská, zubní a farmaceutická doporučení; nouzové hotovostní zálohy apod.)

Jak funguje komunikace mezi asistenční službou a pojišťovnou?

Pojišťovna si od asistenční služby převezme potřebné údaje a doklady týkající se pojistné události, její Odbor likvidace následně řeší vlastní náhradu za danou pojistnou událost (náklady za léčení, kompenzace škody na straně třetí osoby, ztracená zavazadla, náklady spojené se zpožděním nebo zmeškáním přípojů, a další náhrady podle rozsahu sjednaného pojištění.)

 

“Být vždy k dispozici” je alfou a omegou každé asistenční služby

 

I přestože asistenční služby společně s pojišťovnami vynakládají maximální úsilí, aby byly problémy jejich klientů vyřešeny co nejrychleji, může někdy z pohledu cestovatele dojít k prodlevám. Asistenční služby vždy pro své klienty dělají všechno, co je v danou chvíli možné a ve své píli a úzké spolupráci s pojišťovnami nikdy nepolevují – princip 24/7 platí nejen pro volajícího pojištěného v nouzi, ale také pro samotné asistenční služby.

 

Mějte ale na paměti, že ochrana zájmů a zdraví našeho klienta je vždy na prvním místě a proto budete rádi, když si pro své cesty zvolíte právě to naše pojištění na cesty.

 

Kontakty na asistenční služby PVZP