Úvod Blog Není odpovědnost jako odpovědnost aneb Pojištění odpovědnosti a cestovní pojištění

Není odpovědnost jako odpovědnost aneb Pojištění odpovědnosti a cestovní pojištění

Není odpovědnost jako odpovědnost aneb Pojištění odpovědnosti a cestovní pojištění

Pro cestování a pobyt v zahraničí je vhodné mít uzavřené cestovní pojištění. To je fakt. Naštěstí v tomto jsme my Češi poměrně zodpovědní a bereme to do jisté míry jako samozřejmost. Takzvaně si to bez cestovka „nelajznem“. I přesto je ale dobré si osvěžit, co by mělo kvalitní cestovní pojištění krýt, abychom se z dovolené vrátili zrelaxovaní, a ne s hlavou plnou starostí.

 

Na co je potřeba se u cestovního pojištění zaměřit

Úplným základem, na který je potřeba se při sjednání pojištění zaměřit, je pojištění léčebných výloh. Toto pojištění pokryje náklady za lékařskou péči, léky, hospitalizaci a repatriaci v případě zranění nebo nemoci během cesty. Dalšími klíčovými součástmi cestovka jsou úrazové pojištění, pojištění pro případ ztráty zavazadel a pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené třetí osobě (škody na majetku nebo újma na zdraví v důsledku vašeho jednání). Právě na pojištění odpovědnosti se zaměříme.

Důležité! Než vyrazíte vstříc novým dobrodružstvím v zahraničí, zjistěte si číslo a dostupnost asistenční služby.

 

Asistenční služby PVZP

 

Pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění

Podívejme se podrobněji na to, jaká rizika kryje pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění, a zda a do jaké míry si můžete být jisti, že vás pojišťovna ochrání v případě, že způsobíte škodu jiné osobě.

Na co se pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění vztahuje?

  • na škodu způsobenou na zdraví nebo na životě třetí osoby, zahrnuje také náhradu nákladů na zdravotní péči, na bolestné atp. = někomu neúmyslně ublížíte nebo způsobíte smrt
  • na škodu v podobě ušlého zisku třetí osoby = někdo kvůli vaší chybě nemohl vykonávat práci
  • v nejnadupanějším balíčku Nadstandard se vztahuje i na poškození, zničení anebo ztrátu věci třetí osoby = někomu něco poškodíte

Pozor! Nezaměňujte s pojištěním běžné občanské odpovědnosti. To se vztahuje pouze na pojistné události vzniklé v České republice.

Limity, limity a zase ty limity

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě, že dojde k nějaké pojistné události. Je důležité si pečlivě prostudovat pojistné podmínky a limitům porozumět, abyste měli představu o tom, jaká částka vám bude vyplacena v případě pojistné události.

V PVZP si uvědomujeme, že společně se zvyšujícími se cenami mohou škody šplhat velmi vysoko, proto jsme v maximální variantě pojištění nově navýšili limity odpovědnosti až na 25 milionů korun. Znamená to, že v případě pojistné události za vás zaplatíme až 25 milionů korun. Dětmi rozbitou televizi v hotelovém pokoji nebo třeba omylem rozbité zboží v obchodě se suvenýry tak jednoduše vyřešíme za vás.

Podívat se na limity cestovka od PVZP

 

Odpovědnost za zapůjčené věci

Chystáte se půjčit si na dovolené auto nebo skútr a prozkoumat okolí? V tom případě je dobré přidat k cestovnímu pojištění ještě připojištění kauce či spoluúčasti zapůjčeného vozidla.
Toto připojištění vám poskytne ochranu, abyste nemuseli platit za případné poškození zapůjčeného vozidla nebo v případě dopravní nehody, kdy půjčovna může požádat o zaplacení spoluúčasti. A to je částka, kterou musíte platit z vlastní kapsy. S připojištěním kauce zapůjčeného vozidla kryje PVZP tyto nechtěné výdaje až do výše 100 000 korun.
Tip! Pojištění propadnutí kauce za zapůjčené sportovní vybavení vyřeší snadno připojištění „Sport“.

Více o připojištění Sport

 

Co dělat, když dojde k pojistné události?

  • postupujte opatrně a vždy pečlivě zkontrolujte, co podepisujete; pokud nerozumíte dokumentu, který je vám předložen, nechte si vysvětlit jeho obsah
  • v případě, že je to možné, pokuste se získat kontakty na svědky události; jejich svědectví může pomoci k vyřešení vaší pojistné události
  • neprodleně kontaktujte asistenční službu a informujte ji o celé události; dodržujte pokyny, které vám pojišťovna udělí

V případě, že máte jakékoliv otázky týkající se cestovního pojištění anebo jednotlivých připojištění, zavolejte nám. Naše infolinka vám zodpoví všechny dotazy nebo vám pomůže vybrat si to nejvhodnější pojištění pro vaše cesty.

Sjednat pojištění