Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

NOVINKA

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění „na blbost“, které Vám pomůže krýt škody, které můžete způsobit Vašemu zaměstnavateli a za které nesete odpovědnost dle zákoníku práce.

Víte, že podle ustanovení v zákoníku práce odpovídáte za škody z nedbalosti způsobené svému zaměstnavateli až do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku? Pokud tedy Vaše hrubá mzda dosahuje 25 tisíc korun, tak zaměstnavatel po Vás může při náhradě škody požadovat více než 100 tis. Kč.

 

Rozsah pojištění

 • pojištění pro zaměstnance, které hradí škody způsobené při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu, za které je zaměstnanec odpovědný dle zákoníku práce
 • vztahuje se i na škody způsobené zaměstnavateli ve služebním poměru (státní zaměstnanci, policisté, vojáci apod.)
 • poskytuje pojistnou ochranu i pro případ ztráty svěřených věcí zaměstnanci (ochranné pracovní prostředky, služební notebook, telefon apod.)
 • územní platnost Vašeho pojištění si můžete zvolit: Česká republika, Evropa nebo Svět
 • možnost pojištění odpovědnosti za škody související s řízením dopravního prostředku
 • nízká spoluúčast (od 1 000 Kč), při 3 letém trvání smlouvy bez škody nulová spoluúčast
 • možnost volby limitů pojistného plnění (50 – 500 tis. Kč)
 • možnost sjednání samostatně, s občanskou odpovědností nebo s majetkovým pojištěním za výhodnější cenu
 • v rámci jedné smlouvy může být až 5 pojištěných (ve stejném rozsahu)

 

Ukázka sazebníku – platnost pojištění na území Evropy, roční pojistné, 1 pojištěný

ZamZam

 

Příklady škod, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti zaměstnance:

 • Při neopatrné manipulaci s přenosným počítačem nebo mobilním telefonem v kanceláři dojde k jeho pádu a poškození. Zaměstnavatel má nárok po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.
 • Zaměstnanec v důsledku své neopatrnosti způsobí požár na svém pracovišti. Výše škody v těchto případech je zpravidla velmi vysoká. I v tomto případě může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu škody až do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a.s., VZP ČR a u vybraných obchodních zprostředkovatelů PVZP.

Pojistné podmínky a další důležité dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení.