Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění pro život bez zbytečných starostí

Jste zaměstnanec a máte obavy, že byste mohli svému zaměstnavateli něco zničit nebo ztratit? Pojistěte se „na blbost“ a starosti přenechte nám.

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců pracujících vůči zaměstnavateli ve smluvním vztahu:

  Co se z pojištění odpovědnosti zaměstnance zaplatí?

 • věci, které jako zaměstnanec poškodíte zaměstnavateli
 • škody vzniklé i v souvislosti s používáním firemního vozu k soukromým účelům
 • škody vzniklé na území ČR, Evropy nebo celého světa (lze zvolit)
 • ztráta svěřených věcí až do limitu 50 000 Kč bez nutnosti připojištění (telefon, počítač, pracovní pomůcky apod.)

Z jakého rozsahu můžete vybírat?

 • pojištění až pro pět osob s různými rozsahy krytí v jedné pojistné smlouvě
 • tři varianty dle rizika souvisejícího s řízením/obsluhou dopravních prostředků či pracovních strojů
  • A. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s řízením dopravních prostředků nebo obsluhou pracovních strojů (např. bagr, jeřáb, nakladač, vysokozdvižný vozík). V případě škody vzniklé na motocyklu, osobním/nákladním automobilu, traktoru a nebo autobusu, vč. přípojných vozidel, při jejich řízení, se pojištění vztahuje pouze na spoluúčast z havarijního/strojního pojištění.
   Spoluúčast: 10 000 Kč, 0 Kč v případě spoluúčasti z havarijního/strojního/podnikatelského pojištění
  • B. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s řízením motocyklu, osobního/nákladního automobilu, traktoru nebo autobusu, vč. přípojných vozidel, avšak pouze na spoluúčast z havarijního/strojního pojištění.
   Spoluúčast: 1 000 Kč, 0 Kč v případě spoluúčasti z havarijního/strojního/podnikatelského pojištění
  • C. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s řízením dopravních prostředků nebo obsluhou pracovních strojů.
   Spoluúčast:
   1 000 Kč, 0 Kč v případě spoluúčasti z podnikatelského pojištění

Jaké výhody získáte?

 • Benefit za bezeškodní průběh – když za tři roky trvání pojištění nebude vyplaceno žádné pojistné plnění, při pojistné události nebudete platit spoluúčast, kterou jste si při uzavření pojistky zvolili. Jinými slovy, když po třech letech, kdy jste neměli žádnou škodu, ke škodě dojde, zaplatíme za Vás celou škodu, přestože máte zvolenou spoluúčast např. 1 000 Kč (nebudete se podílet na vzniklé škodě sjednanou spoluúčastí).
 • Vysokou pojistnou ochranu za nízkou cenu – až do limitu 500 tis. Kč.
 • Možnost volby výše limitů pojistného plnění.
 • Možnost sjednat pojištění i pro další členy rodiny – až pro pět osob s různým rozsahem krytí.

Slevy u pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

 • sleva 30 %, jste-li pojištěnec VZP
 • při roční frekvenci plateb
 • při elektronické komunikaci
 • další obchodní slevy

 

Jak sjednat pojištění?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s. a u vybraných obchodních zprostředkovatelů nebo prostřednictvím e-mailu info@pvzp.cz.

Příběh ze života

Příklady škod, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti zaměstnance:
Při neopatrné manipulaci s přenosným počítačem nebo mobilním telefonem v kanceláři dojde k jeho pádu a poškození. Zaměstnavatel má nárok po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.
Zaměstnanec v důsledku své neopatrnosti způsobí požár na svém pracovišti. Výše škody v těchto případech je zpravidla velmi vysoká. I v tomto případě může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu škody až do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.