Zdravotní pojištění pro cizince ve stejné kvalitě jako pro občany ČR

 

Kvalitní zdravotní pojištění cizinců v ČR s maximálním krytím rizik od Pojišťovny VZP, a.s.

 

Zdravotní pojištění je povinné pro každého, kdo bude dlouhodobě setrvávat v České republice, ať už pracovně, nebo na studijním pobytu. Stejně jako je pro cizince v zemi jejich původu zdravotní pojištění samozřejmostí, mělo by to tak být i při dlouhodobém pobytu v zahraničí. Zdraví má každý jenom jedno, proto neriskujte a vyberte si kvalitní zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění pro cizince: Na co se zaměřit?


Při výběru zdravotního pojištění je důležité zvážit zejména účel, dobu pobytu a rozsah pojištění. V neposlední řadě je nutné ověřit, zda pojištění splňuje podmínky zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Co zahrnuje zdravotní pojištění pro cizince?


Zdravotní pojištění cizinců od Pojišťovny VZP, a.s, (PVZP) je založeno na dlouhodobých zkušenostech s tímto druhem pojištění, které zaručuje zdravotní péči na velmi vysoké úrovni. Pojištění zahrnuje poskytnutí lékařské pomoci a nepřetržitou asistenční službu, na niž se lze obrátit 24 hodin denně. Pojištění plně odpovídá platné legislativě ČR pro pobyt cizinců na našem území a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.

Tři typy zdravotního pojištění cizinců od PVZP


Základní zdravotní pojištění cizinců

 • pobyt v ČR max. 90 dní
 • neodkladná péče a hospitalizace
 • ošetření ve všech zdravotnických zařízeních
 • akutní zubní ošetření

Základní zdravotní pojištění pro cizince je vhodné pro pobyty na území ČR maximálně po dobu 90 dnů a pokrývá náklady na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizaci ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu. Součástí tohoto pojištění je rovněž úhrada za nezbytná vyšetření, potřebná ke stanovení diagnózy a dalšího léčebného postupu. Vztahuje se také na lékařské ošetření a následnou hospitalizaci. Pojištění kryje i akutní ošetření zubů a poskytnutí ambulantně předepsaných léků. Kromě toho nabízí pomoc i v nečekaných situacích, jako je případná repatriace a převoz tělesných pozůstatků do země původu.


Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

 • pobyt v ČR delší než 90 dní
 • veškerá péče v souvislosti s onemocněním a úrazem
 • zubařská péče
 • léky a zdravotnické pomůcky
 • léčba covidu-19, PCR test, který je nařízen lékařem
 • gynekologická a předporodní péče s tarifem Novorozenec

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus (KZPC Plus) je pro všechny, kteří do ČR přijeli natrvalo nebo na více jak 90 dní, ať už za účelem práce, studia, jako doprovod partnera, nebo z rodinných důvodů. Toto ucelené pojištění se vztahuje na úhradu všech nákladů spojených se zdravotní péčí v souvislosti s onemocněním nebo úrazem (vyjma úrazů a onemocnění, jež měl pojištěný již před vstupem do pojištění), na preventivní a dispenzární zdravotní péči (aktivní sledování či dohled nad onemocněním, které nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče) nebo akutní stomatologii. Hradí lékařem předepsané léky a potřebné prostředky zdravotnické techniky. Pojištění KZPC Plus poskytuje i úhradu nákladů spojených s léčbou nemoci covid-19, včetně PCR testu v případě, že je předepsán hygienickou stanicí nebo ošetřujícím lékařem.

Pojištění KZPC Plus s připojištěním Novorozenec je vhodné pro těhotné ženy, protože hradí veškerou péči o nastávající matku, pravidelné prohlídky v průběhu těhotenství, porod i poporodní vyšetření a poporodní péči o novorozence.Všichni, kdo si sjednají KZPC Plus, mohou u PVZP čerpat další nadstandardní služby, jako je dentální hygiena, preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu a/nebo konkrétní vyšetření (např. laboratorní vyšetření krve, vyšetření kůže, prostaty a další).


Zdravotní pojištění pro cizince Exclusive

 • veškerá zdravotní péče bez omezení

Zdravotní pojištění Exclusive je vhodné pro cizince dlouhodobě žijící na území České republiky, kteří očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu. Prémiové pojištění s volitelným limitem pojistného plnění (2,5 mil. Kč, 4,5 mil. Kč nebo 6,5 mil. Kč na 1 pojistnou událost) je zcela shodné s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění.