Úvod Časté dotazy Pojištění vozidel Jak používáme prohlášení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti při stanovení výše pojistného?

Jak používáme prohlášení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti při stanovení výše pojistného?

Základním smyslem používání prohlášení o škodném průběhu je zohlednění předcházejícího škodního průběhu pojištění daného klienta pro výši pojistného. Pojistníci, kteří neměli škody budou mít výhodnější pojistné než pojistníci, kteří škody ve sledovaném období měli.

  1. Škodní průběh se používá pro detailnější posouzení rizikovosti smlouvy pojistníka
  2. Informace o době pojištění a škodním průběhu pojistníka se získají z České kanceláře pojistitelů (ČKP).
  3. ČKP sdružuje informace o škodní historii klienta od jednotlivých pojišťoven.
  4. Pojišťovna VZP a.s. vychází pouze z historie 10 kalendářních let zpět s připočtením měsíců od počátku roku do data počátku pojištění
  5. Škodní průběh se uplatňuje pouze na stejnou kategorii vozidla
  6. Nepřevádí se škodní historie z pojistníka na jiného pojistníka
  7. Sloučení škodního průběhu je možné pouze u fyzické osoby a totožné fyzické osoby podnikající a obráceně.
  8. Lze uznat potvrzení o pojistně škodní historii ze zahraničí, ale pouze za předpokladu, že bude obsahovat stejný rozsah informací jako u českého ekvivalentu – zejména doba pojištění v měsících, počet pojistných událostí, uvedení osoby, ke které se škodní historie týká a bude vystaven zahraničním pojistitelem.