Notifikace / Notification

Platbu nelze provést, pojistná smlouva byla ukončena

Variabilní symbol: 5400054132
Čáskta: 2 700 Kč
Číslo účtu: 3669999366/0300
IBAN: CZ21 0300 0000 0036 6999 9366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

The payment cannot be made, the insurance policy has been terminated.

Variable symbol: 5400054132
Amount: 2 700 CZK
Account number: 3669999366/0300
For foreign payments – IBAN: CZ21 0300 0000 0036 6999 9366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP


Pro informace ohledně pojištění kontaktujte infolinku:

For information about insurance, contact the infoline:

 

+420 233 006 311

info@pvzp.cz

Infolinka je k dispozici: Po–ČT: 9:00–17:00, Pá: 9:00–16:00

The Infoline is available during the following periods: Mon – Thu: 9:00 a.m.– 5:00 p.m., Fri: 9:00 – 4:00 p.m.