Úvod Tiskové zprávy Pojišťovna VZP, a.s., upozornila na podvodná jednání s pojištěním cizinců

Pojišťovna VZP, a.s., upozornila na podvodná jednání s pojištěním cizinců

Pojišťovna VZP, a.s., upozornila na podvodná jednání s pojištěním cizinců

Praha 14. 9. 2021 – Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) upozornila dopisem na podvodná jednání, která se i nadále dějí při pojišťování cizinců. Upozornění je adresováno České národní bance a Ministerstvu vnitra ČR. Informována byla i Česká asociace pojišťoven.

 Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP). Poslanci novelou reagovali na fakt, že trh s pojišťováním cizinců byl plný nekalých praktik, které ve finále vedly k dluhům u poskytovatelů zdravotních služeb za nedostatečně pojištěnými cizinci. „Na skandální situaci, kdy pojištění sloužilo pouze jako papír pro cizineckou policii k získání pobytu a nepokrývalo téměř žádnou zdravotní péči, jsme upozorňovali dlouhodobě. Některé pojišťovny se však nechtějí zavedené praxe vzdát. Upozornění České národní banky a Ministerstva vnitra na protiprávní jednání je tak jedinou šancí, jak poměry na trhu změnit a dluhům za špatně pojištěné cizince zamezit,“ říká předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš.

„Český živnostník zaplatí do veřejného zdravotního systému pojištění na minimální hranici 28 716 Kč ročně. Z aktuální průměrné mzdy v České republice zaplatí zaměstnanec i zaměstnavatel ročně minimálně 57 168 Kč. V roce 2019 byly celkové výdaje na zdravotní péči na jednoho obyvatele za rok hrazené zdravotními pojišťovnami byly 29 033 Kč, celkové výdaje na zdravotní péči v Česku z veřejných rozpočtů byly 44 775 Kč. Před novelou bylo běžnou praxí, že cizinec, který si zakoupil komplexní zdravotní pojištění, dokázal získat roční pojistné v hodnotě 4 500 Kč, 6 500 Kč, 10 000 Kč a podobně. Nebylo zde výjimkou, kdy komerční pojišťovny nabízely zprostředkovatelům tohoto pojištění mimo PVZP provizi i více než 50 %. Jednoznačně z toho vyplývá, že ty pojišťovny a ti zprostředkovatelé, kteří nabízeli komplexní zdravotní pojištění pro cizince ve výše uvedených cenách, nemohli zajišťovat těmto klientům adekvátní zdravotní péči. Pro představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2 000 Kč do 3 000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1 500 Kč až 2 000 Kč za den. Z toho tedy vyplývá, že péče nemohla být hrazena, a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy. Stát zasáhl intervencí, aby se na přechodnou dobu trh zkultivoval a cizinci byla vždy poskytována zdravotní péče (ne papír pro vízum) za přijatelných a rozumných podmínek. Alarmující je, že některé pojišťovny v této praxi pokračují i po 2. srpnu, kdy vešla v platnost novela cizineckého zákona, která měla vnést do pojištění cizinců pořádek. Klientům je na pojistném trhu nabízeno cestovní zdravotní pojištění označované jako pojištění komplexní péče případně je s nimi i takové pojištění sjednáno nebo je dříve uzavřená smlouva prolongována na odlišné pojistné období, klientům jsou poskytovány zavádějící informace o podstatě takovéhoto pojištění. Cizinci, kteří mají zájem o dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, takovéto pojištění uzavírají nikoliv pouze z důvodu zabezpečení úhrady zdravotní péče pojišťovnou, ale i z důvodu potřeby disponovat dokladem o cestovním zdravotním pojištění ve smyslu § 180j zákona o pobytu cizinců,“ říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a.s.

PVZP má jasné důkazy o tom, že minimálně tři pojišťovny sjednávají dále pojistné smlouvy i po 2. srpnu 2021 nebo antidatují dodatky o prodloužení pojistné smlouvy do doby před 2. srpnem 2021, kdy vešla novela cizineckého zákona v účinnost. PVZP je proto vyzvala, aby nezákonného jednání okamžitě zanechaly.