Úvod Tiskové zprávy PVZP se k lidem neobrací zády

PVZP se k lidem neobrací zády

PVZP se k lidem neobrací zády

I přes snahu o maximální pomoc klientům je PVZP pravidelně osočována ze strany některých médií, v poslední době zejména TV Nova, která převzala informace několika klientek PVZP, dostatečně si je neověřila v PVZP a místo toho provedla pouze obecný rozhovor se zástupci pojišťovny. Přístup ke zveřejněným reportážím PVZP velmi mrzí, jelikož si veřejnost zaslouží znát realitu, pohledy více stran, aby si sama mohla udělat vlastní obrázek o daném pojištění a službách poskytovaných PVZP. Příkladem je reportáž s názvem „Vláda chce prosadit změny v pojišťování cizinců.“, kterou odvysílala televize Nova dne 24. 11. 2022.

 V reportáži zazněly nepravdivé či zavádějící informace týkající se výše pojistného, údajné změny pojistných podmínek a stížností klientů na pojistné plnění.

Všechny výtky z reportáže PVZP může vyvrátit, ale bohužel ji nebyl poskytnut adekvátní prostor pro vyjádření a pro uvedení skutečného stavu popisovaných kauz.

„Uvědomujeme si, že problematika zdravotního pojištění cizinců je složitá, o to složitější přípravu a pochopení problematiky do hloubky natáčení vyžaduje. PVZP je otevřená poskytnout informace a náhled do problematiky komukoliv, kdo bude mít objektivní zájem o pochopení situace a informování široké veřejnosti. Maximum informací mohlo být poskytnuto i televizi Nova, která natočila neobjektivní reportáž, poškozující dobré jméno pojišťovny“, vysvětluje Halina Trsková, místopředsedkyně PVZP.

„Stále častěji se na PVZP obracejí klienti v tíživých a pro ně až neřešitelných životních situacích. Každou žádostí o pomoc se intenzivně zabýváme a snažíme se klientům podat pomocnou ruku, což dokládá bezpočet příběhů rodin i jednotlivců z řad cizinců ze třetích zemí. Není neobvyklé, vycházet těmto klientům nad rámec povinností stanovených zákonem vstříc. Navýšením limitů u pojištění komplexní péče může léčba nemocného klienta pokračovat bez přerušení či nutnosti návratu rodiny zpět do vlasti. Takových případů je celá řada, což bylo i jedním z důvodů pro založení Nadačního fondu Ze srdce PVZP, který pomáhá sociálně slabším cizincům a cizincům, kteří se ocitli v tíživé situaci. Pozitivní příběhy jako je tento jsou rozhodně také hodné zveřejnění, ale bohužel se tak v daném případě nestalo.“, dodává Luboš Frühbauer, ředitel odboru zdravotního pojištění.