Úvod Blog Zdravotní pojištění pro Čechy a cizince – jak funguje český zdravotní systém?

Zdravotní pojištění pro Čechy a cizince – jak funguje český zdravotní systém?

Zdravotní pojištění pro Čechy a cizince – jak funguje český zdravotní systém?

Český zdravotní systém je založen na principu solidarity. Podle bismarckovského modelu zdravotnictví je pro všechny občany povinné odvádět platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven. Z těchto fondů je pak placena zdravotní péče za pacienty, kteří ji zrovna potřebují.

Každá zdravotní pojišťovna má své vlastní tarify, podmínky pro hrazení zdravotní péče a nabídku benefitních programů nad rámec běžné péče. Zdravotní služby jsou poskytovány v nemocnicích, ambulancích praktických lékařů, ambulantních ordinacích specialistů a v dalších zdravotních zařízeních. Mimo pracovní dobu fungují v nemocnicích pohotovostní oddělení. Většina těchto zařízení je veřejná a jsou financována z veřejných prostředků, i přesto si musí pacienti za některé zákroky, léky nebo služby připlácet. Kromě veřejných zařízení mohou pacienti využívat i soukromá zařízení, v nichž je zdravotní péče hrazena přímo pacienty (např. specializované odborné kliniky, ale i soukromé ordinace praktických lékařů).

Zdravotní pojištění pro Čechy mimo ČR

Když jedete za naše hranice na krátkou dobu, je namístě sjednat si cestovní pojištění. V zemích EU vám sice pro neodkladnou zdravotní péči stačí vaše obvyklá kartička pojišťovny, ale cestovní pojištění v těchto případech kryje celou řadu dalších rizik a léčebných výloh.
 

Další info o cestovním pojištění

 
Ti, kdo odjíždí do zahraničí na déle než šest měsíců, zdravotní pojištění v ČR platit nemusí. Stačí před odjezdem informovat svou zdravotní pojišťovnu a sjednat si komerční zdravotní pojištění, případně vstoupit do veřejného zdravotního pojištění ve státě vašeho pobytu. Po návratu do Česka je potřeba se u pojišťovny znovu přihlásit a doložit délku pobytu a zmíněné pojištění.
 

Zdravotní pojištění pro cizince na území ČR

U zdravotního pojištění pro cizince záleží na tom, z jaké země pochází a jak dlouho plánuje v České republice zůstat. U pobytů, které netrvají déle než 90 dní, mohou občané EU a občané Švýcarska využít zdravotní péči na základě Evropské zdravotní pojišťovny (European Health Insurance Card – EHIC, klasická kartička zdravotního pojištění občanů členských zemí EU). Takto pojištěný se může nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Jedná se ale o péči nezbytně nutnou, náklady na léčbu nejsou hrazeny automaticky. O proplacení nákladů je možné požádat až po návratu do domovské země.
 

Další informace

 
Cizinci ze zemí mimo EU, kteří zde plánují návštěvu kratší než 90 dní, si v ČR často sjednávají tzv. základní zdravotní pojištění cizinců, které se vztahuje na nutnou a neodkladnou péči. Toto pojištění si lze pořídit jak u PVZP, tak u celé řady dalších pojišťoven. Zhruba odpovídá pojištění a rozsahu péče, kterou má k dispozici občan EU s evropskou kartičkou zdravotního pojištění.

Cizinci ze zemí mimo EU s dlouhodobými vízy nad 90 dní mají povinnost uzavřít si komplexní zdravotní pojištění u PVZP. Délka tohoto pojištění od PVZP je 4 až 60 měsíců a v rámci tohoto pojištění je přístup ke zdravotní péči a její úhrada možná ve všech zdravotnických zařízeních v ČR. Navíc s tímto pojištěním mohou z Česka vyrazit na cesty do celého Schengenského prostoru, mají-li připojištění léčebných výloh v Schengenském prostoru.

Při pobytech delších než 90 dnů je nutné vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění ČR nebo si zřídit komerční zdravotní pojištění. Na veřejné zdravotní pojištění mají nárok občané EU s povolením k trvalému pobytu v ČR nebo zaměstnanci s pracovní smlouvou na déle než tři měsíce. Dále osoby podnikající v ČR a také rodinní příslušníci zaměstnaných a podnikajících osob.
 

Zdravotní pojištění pro občany států mimo EU

U cizinců, kteří nepocházejí z EU, je situace trochu komplikovanější. ČR má uzavřené mezinárodní smlouvy s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií a Tuniskem. Obyvatelé těchto zemí mohou vstoupit do systému zdravotního pojištění za stejných nebo podobných podmínek jako Evropané.

Cizinci z jiných zemí, kteří zde mají pracovní poměr, mohou také vstoupit do systému zdravotního pojištění, jejich rodinní příslušníci však nikoliv. Ti si musí zřídit komerční zdravotní pojištění. Komerční zdravotní pojištění je také pro cizince, kteří zde nepracují, ale jsou na turistických a dalších nevýdělečných pobytech, například studijních.
 

Komerční zdravotní pojištění srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním v ČR

PVZP nabízí pojištění pro cizince ve třech variantách, kryje náklady na zdravotní péči, včetně hospitalizace, léčebných výkonů a léků, a to na území celé ČR. Ve variantě EXCLUSIVE je srovnatelné s pojištěním, které je dostupné v rámci veřejného zdravotního systému ČR. Vyplatí se neriskovat a sjednat si zdravotní pojištění co nejdříve po příjezdu do ČR. Rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnější varianty. Spojte se s námi on-line nebo se zastavte na pobočce.
 

Detaily o zdravotním pojištění cizinců

 

Výše úhrad zdravotního pojištění dle jednotlivých pojišťoven v roce 2023

Každý ekonomicky aktivní občan ČR si musí platit zdravotní pojištění. Je hrazeno z platů zaměstnanců, výdělků živnostníků a z příspěvků státu. Díky takto nastavenému systému je možné zdravotní péči poskytovat všem občanům bez ohledu na sociální status, příjem nebo věk.

  • Stát hradí pojistné 1 900 Kč za děti, studenty, osoby na rodičovské dovolené, důchodce, dočasně nezaměstnané a další ekonomicky neaktivní obyvatelstvo.
  • Za zaměstnance na HPP (hlavní pracovní poměr) odvádí pojištění zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Jednu třetinu (4,5 %) hradí zaměstnanec a zbývající dvě třetiny (9 %) hradí zaměstnavatel.
  • V případě práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o provedení činnosti) se platí minimální pojistné 2 336 Kč při měsíčním příjmu nad 10 000 Kč (DPP) a nad 4 000 Kč (DPČ). Při práci na DPP nebo DPČ je potřeba platit zdravotní pojištění, i když tyto limity nejsou překročeny, ale je to jediný finanční příjem jedince.
  • Alternativně může splnit podmínky, aby za něj pojištění platil stát, nebo platit pojištění jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). OBZP platí měsíčně za pojištění podle výše aktuální minimální mzdy, v současné době je to částka 2 336 Kč.
  • Výše příspěvků OSVČ se odvíjí od vyměřovacího základu, minimální částka je ale 2 722 Kč.