Cestovní pojištění

S námi riskujete pouze zážitky

Cestovní pojištění s nejširším krytím nákladů spojených s léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů v rámci cestovního pojištění

 

Standardní cestovní pojištění

 • krytí všech rizik spojených s cestováním (léčebné výlohy, odpovědnost, osobní věci, úrazové pojištění, apod.)
 

Krytí výloh spojených s covid-19

 • V rámci balíčku NADSTANDARD jsou kryty náklady spojené s léčením, karanténou, nařízenou karanténou a pozdějším návratem domů, a to do výše sjednaného pojistného limitu na léčebné výlohy.
 
 

Balíčky pojištění podle míry rizika nákazy covidem-19

Balíček NADSTANDARD kryje výlohy bez ohledu na rizikovost navštívené země (od zeleného až po černé označení) a bez ohledu na důvod návštěvy takové země.

COVID ALLRISK

Balíček NADSTANDARD + připojištění STORNO POPLATKŮ:

 • léčebné výlohy (léčba a hospitalizace včetně stravy)
 • karanténa (nařízená, preventivní)
 • náklady spojené s pozdějším návratem domů (letenka, jízdenka,…)
 • nevpuštění do dopravního prostředku (např. do letadla) ze zdravotních důvodů
 

Tři balíčky cestovního pojištění

Na výběr máte ze tří základních variant (MINI, STANDARD, NADSTANDARD).

MINI STANDARD NADSTANDARD
Pojištění léčebných výloh vč. repatriace X X X
Pojištění odpovědnosti X X X
Pojištění osobních věcí X X
Úrazové pojištění X X
Pojištění asistence PLUS x x
Pojištění hospitalizace Možno   připojistit X
Pojištění elektroniky Možno   připojistit X
Pojištění cestovních plánů Možno   připojistit X
 

K balíčku STANDARD a NADSTANDARD si připojistěte to, co potřebujete právě vy:


U balíčku NADSTANDARD si můžete zvolit dvě připojištění ZDARMA (připojištění, ze kterých lze vybírat, jsou označena podtržením). Pokud si zvolíte více těchto připojištění, obdržíte na třetí a další připojištění slevu 25 %. U připojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla získáte slevu 25 % vždy.

 
 

Každý balíček si můžete sjednat ve třech limitech pojistného plnění, podle Vašich potřeb


 • Limit 3 – obsahuje nejnižší nabízené limity, jejich předností je výhodná cena, ale vzhledem k takto nízkým limitům doporučujeme jen na cesty do nejbližších zemí s velmi krátkým pobytem
 • Limit 10 – obsahuje limity, které považujeme za standard, který by měl pojištěný mít. Vhodné na běžné cesty po Evropě, středomořských státech nebo na blízký východ
 • Limit 100 – limity, které doporučujeme mít pokud chcete mít maximální jistotu a pro cesty mimo Evropu
Pojistné   riziko/Varianta 3 10 100
Léčebné   výlohy 3 000 000 Kč 10 000 000 Kč 100 000 000 Kč
Zubní ošetření 5 000 Kč 7 500 Kč 10 000 Kč
Pojištění   odpovědnosti 2 500 000 Kč 3 500 000 Kč 5 000 000 Kč
Úrazové   pojištění
   Trvalé následky 250 000 Kč 350 000 Kč 500 000 Kč
   Smrt úrazem 150 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění   osobních věcí 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění   pro případ hospitalizace 200 Kč/den 300 Kč/den 500 Kč/den
Pojištění   elektroniky 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění   cestovních plánů 750 Kč/max. 10 dní 1 000 Kč/max. 15 dní 1 500 Kč/max. 21 dní
Pojištění   zásahu horské záchranné služby 200 000 Kč 400 000 Kč 800 000 Kč
Pojištění   veterinární péče 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění   zpoždění zavazadel 4 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění   zpoždění dopravního prostředku 3 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč
Pojištění   zmeškání dopravního prostředku 3 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč
Pojištění   Sport
   Škoda na sportovním vybavení 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
   Zpoždění sportovního vybavení (den) 750 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč
   Propadnutní poplatku za sportovní hru či 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
   Propadnutí kauce 2 000 Kč 5 000 Kč 8 000 Kč
Pojištění  bezpečnostních rizik
   Únos/Braní rukojmí (den) 3 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč
   Zkrácení cesty/evakuace 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění   asistence Plus
   Cestovní doklady 4 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč
   Technická pomoc při škodě na majetku 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
   Opatrovník 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč
   Výlohy na pohřeb 20 000 Kč 40 000 Kč 60 000 Kč
   Pojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla 30 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč

Příklady pojištění

Cestovní pojištění stojí pár korun na den, ale může vám ušetřit statisíce.
Příklad pojistného v Kč na osobu na den do Chorvatska v doporučovaném pojistném limitu 10.

   
Věk pojištěného   
   
MINI   
   
STANDARD   
   
NADSTANDARD   
   
0–17 let   
   
19 Kč   
   
28 Kč   
   
46 Kč   
   
18–69 let   
   
29 Kč   
   
45 Kč   
   
65 Kč   
   
70 let a více   
   
87 Kč   
   
130 Kč   
   
179 Kč   

Příklad pojistného v Kč na osobu na den do Rakouska v doporučovaném pojistném limitu 10.

   
Věk pojištěného   
   
MINI   
   
STANDARD   
   
NADSTANDARD   
   
0–17 let   
   
26 Kč   
   
35 Kč   
   
53 Kč   
   
18–69 let   
   
39 Kč   
   
55 Kč   
   
75 Kč   
   
70 let a více   
   
120 Kč   
   
163 Kč   
   
212 Kč   
 

Příběh ze života

Na kolo už nesednu, to vím jistě.

Když už se něco stane, nemá smysl vracet se v myšlenkách a přemýšlet, co by se stalo, kdyby… Důležité je být připraven i na chvilkovou nepřízeň osudu. Já naštěstí byl. Když jsem se loni na jaře rozhodl navštívit známého, který žije v Rakousku, netušil jsem, že si návštěvu u sousedů neplánovaně o dost protáhnu a že se zpátky nevrátím po svých. Podotýkám, že jsem ročník 1935, celý život sportuji a pracuji jako lékař. Tentokrát mi to ale bylo k ničemu. Bylo krásné počasí, můj přítel se rovněž i ve svém pokročilejším věku těší dobrému zdraví, a tak nic nebránilo tomu si udělat menší výlet na kolech. Vyjížďka byla velmi příjemná až do chvíle, kdy jsme na tamní cyklostezce sjížděli poměrně prudký kopec a já dostal smyk. Zřítil jsem se i s kolem do škarpy a pořádně si natloukl. To nejhorší však byla tříštivá zlomenina stehenní kosti, jak se ukázalo po mém převozu do nemocnice. Musel jsem hned na operaci. Její úhradu mi zajistil Evropský průkaz zdravotního pojištění, následnou repatriaci domů do Česka už díky sjednanému cestovnímu pojištění financovala Pojišťovna VZP, a. s. Převoz stál 20 tisíc korun. Po roce jsem z úrazového pojištění PVZP čerpal ještě 22 tisíc za trvalé následky. Jak jsem říkal v úvodu, nemá cenu přemýšlet o tom, že kdybych na kolo nesedl, tak by ke zranění nedošlo. Díky tomu, že jsem měl sjednaná potřebná pojištění, jsem dopadl ještě dobře. Ale kolo teď už raději přenechám mladším.

Jak sjednat pojištění?

Cestovní pojištění si můžete sjednat online, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Chcete slevu?

Přijďte si pro ni na pobočku VZP ČR nebo PVZP.

 • 20 % sleva pro všechny pojištěnce VZP ČR
 • 30 % sleva pro členy Klubu pevného zdraví

Nebo využijte 10% slevu při sjednání online.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Kryje cestovní pojištění i náklady spojené s léčbou onemocnění COVID-19?

Ano, v případě sjednání balíčku NADSTANDARD považujeme náklady v souvislosti s onemocnění COVID-19 nebo podezřením na něj, jako standardní pojistnou událost, a to bez ohledu na aktuální označení rizikovosti země v souvislosti s možnou nákazou tímto onemocněním. Bližší informace zde.

Proč si mám sjednat cestovní pojištění, když mám Evropský průkaz pojištění?

I přes členství ČR V EU nemůžeme nést odpovědnost za různé výklady nutného a neodkladného léčení v jednotlivých zemích. Z cestovního pojištění léčebných výloh se navíc hradí i náklady na spoluúčast za ošetření, hospitalizaci a poplatky za předpis léků, které jsou podle pravidel v dané zemi EU v plné výši. Bez cestovního pojištění léčebných výloh musí klient tyto poplatky v rámci EU hradit.
Cestovní pojištění zahrnuje služby asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce (pomoc klientům v nouzi, právní poradenství, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení, kontakt s rodinou, …).
Cestovní pojištění plně kryje náklady spojené s repatriací zraněného nebo nemocného klienta do ČR včetně nezbytného odborného doprovodu. Podle pravidel EU repatriace není hrazena.
Cestovní pojištění plně kryje i převoz tělesných ostatků do ČR. Podle pravidel EU převoz tělesných ostatků hrazen není.

Jsem těhotná, můžu se u vás pojistit na cestu do zahraničí?

Samozřejmě i těhotná žena se může u nás pojistit na cestu do zahraničí, nicméně pojistnou událostí není například porod včetně předčasného porodu, šestinedělí, interupce nebo laboratorní a ultrazvuková vyšetření ke zjištění a sledování těhotenství.
V případě škodní události by byla hrazena zdravotní péče související s poskytnutím akutní a neodkladné péče, nikoli však ošetření/kontroly v rámci sledování gravidity.
Těhotným klientkám doporučujeme před vycestováním navštívit svého gynekologa za účelem prohlídky včetně vyjádření k plánované cestě.

Mám pojištění proti stornu zájezdu, hygiena mi však nařídila karanténu, jelikož jsem se potkal s nakaženou osobou, ale sám nakažený nejsem. Bude mi toto pojištění krýt poplatek za zrušení, který si cestovní kancelář ponechala?

I když nejste nakažen žádnou nemocí, pokud jste si sjednal pojištění storna v rámci balíčku cestovního pojištění NADSTANDARD, pak se pojištění vztahuje na zrušení zájezdu i z důvodu nařízené karantény, i když žádnou nemocí netrpíte.

Chystám se na hory, je potřeba si sjednat pojištění horské služby?
p>Rozsah pojistného plnění u pojištění samotných léčebných výloh zahrnuje ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět (tedy i případné využití horské služby, převoz vrtulníkem a svoz pacienta ze sjezdovky apod.).
Naopak výlukou u tohoto pojištění jsou převozy, vyhledávací, pátrací a zachraňovací akce, pokud zároveň nedošlo k pojistné události na zdraví pojištěného (např. pátrací akce, pokud se někdo ztratí v horách a nic se mu nestane). K tomu by sloužilo případně Pojištění zásahu horské záchranné služby.

Mám sjednané pojištění do Francie, bude se pojištění vztahovat i na jinou zemi, přes kterou budu cestovat?

V případě, že si sjednáte cestovní pojištění např. do Francie, bude se pojištění vztahovat i na všechny státy Evropy, evropskou část Ruska, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Turecko, Izrael a Kypr.

Jsem bezpříspěvkový dárce krve, mám nárok na cestovní pojištění zdarma?

Bezpříspěvkoví dárci krve mohou (při splnění určitých podmínek) získat pojištění léčebných výloh zdarma (na dobu maximálně 35 dní za jeden kalendářní rok) nebo roční cestovní pojištění pro opakované pobyty v cizině za zvýhodněnou sazbu pojistného – „paušál BDK“.

Jsem pojištěn i pro případ terorismu?

Riziko terorismu je standardní součástí cestovního pojištění PVZP a klient za něj nepřiplácí. Pojišťovna ovšem neplní v případě, že by se pojištěný na události aktivně podílel nebo za události vzniklé v oblasti, pro kterou orgán státní správy vydal z jakýchkoliv důvodů upozornění, doporučení nebo varování před cestami nebo pobytem v takové oblasti.
Doporučujeme, aby klienti před cestou sledovali aktuální informace na stránkách mzv.cz v rubrice „CESTUJEME“ – „Varování před cestami“ a v „Přehledu všech upozornění na cesty“.

Stal se mi úraz v zahraničí, jak mám postupovat?

V tomto případě je potřeba kontaktovat asistenční službu AXA Assistance a řídit se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.

Více kladených dotazů »