Pojištění lékáren Farmaceut

Univerzální pojištění pro lékárny

 • Pojišťovna VZP, a. s., připravila pro provozovatele farmaceutických zařízení velmi výhodnou nabídku na pojištění majetku a odpovědnosti Farmaceut

Rychlé sjednání,
jednodušší už to být nemůže

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Komplexní ochrana rizik při provozu farmaceutického zařízení

 • Zahrnuje veškerá majetková a odpovědnostní pojištění, součástí je i pojištění profesní odpovědnosti
 • „Pojištění na míru“ – klient si veškeré parametry volí podle svých potřeb
 • Maximální variabilita a flexibilita pojištění v jedné smlouvě
 • Technická pohotovostní služba od renomované asistenční služby AXA Assistance zdarma

Druhy pojištění

 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění obecné odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
 • Pojištění majetku
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění skel
 • Pojištění zdravotnické a provozní techniky
 • Další připojištění

Příklad pojištění

Lékárna s přípravou léků, 3 farmaceuti, 1 odborný a 1 pomocný pracovník. Pojištění profesní a obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku s územní platností Česká republika.

Limit pojistného plnění 10 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč
Retroaktivní datum 5 let

Připojištění

Pojištění odpovědnosti za – Sublimit pojistného plnění:

Újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivých chorob 5 000 000 Kč
Újmu způsobenou přenosem viru HIV 2 000 000 Kč
Zásah do práva na ochranu člověka 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou při poskytování zdravotní péče v jiném ambulantním zdr. zařízení 10 000 000 Kč
Náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdr. pojišťovnou a regresní náhradu dávek nemocenského pojištění 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na cizích věcech odložených a vnesených 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na věcech zaměstnanců 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na pronajatých nemovitostech 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnostmi souvisejícími s výkonem 10 000 000 Kč
Čistou finanční škodu 10 000 000 Kč

Roční pojistné: 5 925 Kč

Jak sjednat pojištění?

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat na níže uvedených kontaktech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných makléřských společností.

 • E-mail: farmaceut@pvzp.cz
 • Infolinka: +420 233 006 311 (pondělí–čtvrtek 8:00–17:00, pátek 8:00–16:00)