Zdravotní pojištění cizinců

Revoluce na trhu pojištění cizinců

Ucelené zdravotní pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu. Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV.

Foreigners’ Medical Insurance

Revolution on the market for foreigners’ insurance

Comprehensive insurance for foreigners designed to protect their health by providing a high quality medical and assistance service. This insurance complies fully with the valid legislation governing foreigners’ residence in the Czech Republic and is accepted by the Department of Migration and Asylum Policy of the Ministry of the Interior.


Komplexní
zdravotní pojištění cizinců
PLUS

Sjednat Online »


Komplexní
zdravotní pojištění cizinců
EXCLUSIVE

Sjednat Online »


Foreigners’ Comprehensive
Medical Insurance
PLUS

Buy insurance online »


Foreigners’ Comprehensive
Medical Insurance
EXCLUSIVE

Buy insurance online »