Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb
PVZP0804 kategorie – farmaceut

Pojištění lékáren Farmaceut

Univerzální pojištění pro lékárny

Pojišťovna VZP, a. s., připravila pro provozovatele lékáren velmi výhodnou nabídku na pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti Farmaceut.

Výhody pojištění

„Pojištění na míru“ – klient si parametry volí podle svých potřeb
Maximální variabilita a flexibilita pojištění v jedné smlouvě
Technická pohotovostní služba od asistenční služby AXA Assistance zdarma
Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb Pojištění lékáren Farmaceut

Komplexní ochrana rizik při provozu lékárny

  • zahrnuje veškerá majetková a odpovědnostní pojištění, součástí je i pojištění profesní odpovědnosti
  • „pojištění na míru“ – klient si veškeré parametry volí podle svých potřeb
  • maximální variabilita a flexibilita pojištění v jedné smlouvě
  • technická pohotovostní služba od renomované asistenční služby AXA Assistance zdarma

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb Pojištění lékáren Farmaceut

Druhy pojištění

Druhy pojištění
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Pojištění majetku
Pojištění přerušení provozu
Pojištění skel
Pojištění zdravotnické a provozní techniky
Další připojištění

Nehoda v lékárně

Nejenže jsou lékárny ze zákona povinny mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti, ale podle mě je důležité, aby měly i pojištění majetku a provozní odpovědnosti. Když u nás v lékárně praskla trubka a vytopili jsme i sousední květinářství, pojistka kryla i škodu vzniklou právě v obchodě, do nějž od nás voda natekla.

Pavel, 52 let

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb Pojištění lékáren Farmaceut

Příklad pojištění

Lékárna s přípravou léků, 3 farmaceuti, 1 odborný a 1 pomocný pracovník. Pojištění profesní a obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku s územní platností Česká republika.

Limit pojistného plnění 10 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč
Retroaktivní datum 5 let

Připojištění - Pojištění odpovědnosti za – Sublimit pojistného plnění:

SKLADBA POJIŠTĚNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ ROČNÍ POJISTNÉ
Újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivých chorob 5 000 000 Kč
5 925 Kč
Újmu způsobenou přenosem viru HIV 2 000 000 Kč
Zásah do práva na ochranu člověka 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou při poskytování zdravotní péče v jiném ambulantním zdr. zařízení 10 000 000 Kč
Náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdr. pojišťovnou a regresní náhradu dávek nemocenského pojištění 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na cizích věcech odložených a vnesených 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na věcech zaměstnanců 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou na pronajatých nemovitostech 10 000 000 Kč
Újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnostmi souvisejícími s výkonem 10 000 000 Kč
Čistou finanční škodu 10 000 000 Kč

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb Pojištění lékáren Farmaceut

Jak sjednat pojištění?

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat na níže uvedených kontaktech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných makléřských společností.

E-mail: farmaceut@pvzp.cz

Infolinka: +420 233 006 311

(pondělí–čtvrtek 8:00–17:00, pátek 8:00–16:00)


PORADÍME VÁM S POJIŠTĚNÍM

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ozveme se, co nejdříve to bude možné.