Pojištění majetku a odpovědnosti zdravotnických zařízení Smluvní lékař

Komplexní ochrana rizik

 • Stejně jako každé provozování firmy, tak i provoz zdravotnického zařízení s sebou přináší svá rizika. S pojištěním od PVZP získáte kompletní ochranu rizik při provozu zdravotnického zařízení v podobě pojištění majetku, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti, včetně zákonné profesní odpovědnosti

Rychlé sjednání,
jednodušší už to být nemůže

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Komplexní ochrana rizik při provozu zdravotnického zařízení

 • Komplexní pojištění nemovitého i movitého majetku včetně zdravotnických přístrojů v místě pojištění standardně do hodnoty 12 mil. Kč s automatickým krytím na území ČR do výše 100 tisíc Kč
 • Pojištění majetku je sjednáno v nových cenách a pojistné plnění je poskytováno též v nových cenách bez odpočtu opotřebení
 • Pojištění přerušení provozu z důvodu věcné škody, úředního zásahu a újmy na zdraví lékaře s unikátní spoluúčastí 2 dny
 • V pojištění odpovědnosti je zahrnuta zákonná profesní odpovědnost, obecná odpovědnost vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Maximální variabilita a flexibilita v 1 pojistné smlouvě = jedna platba, jedna starost
 • Široká možnost volby pojistných částek, limitů a spoluúčastí
 • Technická pohotovostní služba (při zablokování dveří, stavu nouze) od renomované asistenční služby AXA Assistance zdarma 3x ročně
  až 10 000 Kč

Druhy pojištění

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojištění majetku

 • Pojištění zařízení ordinace (movité věci vlastní i cizí), zásoby
 • Pojištění budovy, ve které je ordinace umístěna
 • Allriskové pojištění skel
 • Allriskové pojištění elektronických zařízení a strojů (zdravotních, kancelářských a provozních)
 • Pojištění obsahu uloženého v chladicím zařízení pro případ výpadku energie a funkční poruchy zařízení

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

 • Pojištění pro případ věcné škody (živelní události, odcizení, vandalismus)
 • Pojištění pro případ úředního zásahu
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti či karantény

Příklad pojištění

Praktický lékař si sjedná pojištění s následujícími parametry:

Sjednaná pojištění Limit pojistného plnění Roční pojistné
Majetek (věci movité) 500 000 Kč 1 616 Kč*
Skla 30 000 Kč 225 Kč*
Obsah chladicího zařízení 50 000 Kč 375 Kč*
Odpovědnost 10 000 000 Kč 4 057 Kč*
Přerušení nebo omezení provozu 240 000 Kč 4 050 Kč*
Asistenční služby zdarma
Celkem 10 323 Kč*

*Platí při spoluúčasti 1 000 Kč, počtu lékařů max. 2, počtu zdravotnického personálu max. 2, smlouvě uzavřené na dobu min. 2 let.

Jak sjednat pojištění?

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat na níže uvedených kontaktech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných makléřských společností.

 • E-mail: lekar@pvzp.cz
 • Infolinka: +420 233 006 311 (pondělí–čtvrtek 8:00–17:00, pátek 8:00–16:00)

Chcete slevu?

Při sjednání pojištění SMLUVNÍ LÉKAŘ získávají lékaři a personál pojištěného zdravotnického zařízení navíc 20% slevu na další produkty Pojišťovny VZP, a. s.

 • Cestovní pojištění
 • Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
 • Úrazové pojištění
 • Zdravotní pojištění Patron