Pojištění domácnosti

Pojistná ochrana vašeho domova

 • Ročně dojde v ČR k více než 5 000 požárům s celkovou škodou téměř
  500 mil. Kč a k více než 4 000 krádežím v bytech a rodinných domech. Nabízíme komplexní pojištění proti rizikům, která mohou postihnout váš dům, byt, zahradu, garáž nebo chatu

Rychlé sjednání,
jednodušší už to být nemůže

Platba kartou nebo bankou,
vaše pojištění za pár minut

Co pojištění domácnosti obsahuje?

 • Komplexní ochrana vybavení vašeho domova (movité věci v rodinných domech, chatách a chalupách, v bytech v osobním vlastnictví i v pronájmu, věci v nebytových prostorách např. v garáži či ve sklepě)
 • Možnost sjednání pojištění trvale i rekreačně obývaných domácností
 • Široký rozsah pojistných nebezpečí (od požáru, krádeže vloupáním, povodně nebo záplavy přes vichřici a krupobití až k přepětí či pojištění atmosférických srážek proti tzv. „zatečení“)
 • Vyberte si ze dvou variant pojištění – Standard, nebo Maxi
 • Možnost volby pojistných částek, limitů a spoluúčastí
 • Pojistné plnění převážně v nových cenách (tj. cena, za kterou lze v daném čase a místě pořídit tutéž věc jako novou)
 • Pojištění občanské odpovědnosti za újmy způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění až 15 mil. Kč
 • Maximální variabilita a flexibilita pojištění včetně možnosti sjednání běžné občanské odpovědnosti a odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v jedné smlouvě s pojištěním majetku
 • Technická pohotovostní služba až 3x ročně (v celkové hodnotě až 8 000 Kč) od renomované asistenční služby AXA Assistance zdarma (zablokování dveří, stav nouze)

Na co se pojištění vztahuje?

Můžete si vybrat ze dvou variant pojištění, podle toho, na jaká nebezpečí chcete pojistit.

Pojištění domácnosti (vybavení) STANDARD MAXI
Krádež vloupáním X X
Loupež X X
Rozbití skla X X
Požár X X
Úder blesku X X
Výbuch X X
Náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo nákladu X X
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu X X
Povodeň nebo záplava X X
Vichřice nebo krupobití X X
Kapalina unikající z vodovodního zařízení X X
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin X X
Sesuv nebo zřícení lavin X X
Tíha sněhu nebo námrazy X X
Zemětřesení X X
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů X X
Aerodynamický třesk   X
Přepětí   X
Vandalismus   X
Atmosférické srážky   X
Porucha chladicího zařízení   X
   

Sjednání pojištění je velmi jednoduché. Sami si určíte pojistnou částku a vyberete si výši limitů pojistného plnění a výši spoluúčasti.

Vedle standardního vybavení trvale obývané domácnosti jsou v rámci pojištění zahrnuty i cenné věci, věci zvláštní kulturní hodnoty, věci v nebytových prostorech, věci mimo místo pojištění i věci sloužící k výkonu povolání. Limity plnění pro tyto věci lze individuálně navýšit. Elektroniku a audiovizuální techniku hradíme až do 100 % pojistné částky trvale obývané domácnosti.

Jak sjednat pojištění?

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s. a u vybraných zprostředkovatelů.

Chcete slevu?

Přijďte si pro ni na pobočku VZP ČR nebo PVZP.
 • 50% sleva při sjednání na pobočkách PVZP a nebo VZP ČR

Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Při roční frekvenci placení získáte 1 měsíc pojištění zdarma.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Můžu si pojistit věci ve sklepě?

Ano, v rámci pojištění domácnosti lze pojistit i věci ve sklepě, garáži a ostatních nebytových prostorech.

Více kladených dotazů »