Pojištění domácnosti

Pojistná ochrana vašeho domova

Ročně dojde v ČR k více než 5 000 požárům s celkovou škodou téměř 500 mil. Kč a k více než 4 000 krádežím v bytech a rodinných domech. Nabízíme komplexní pojištění proti rizikům, která mohou postihnout váš domov.

Co vám pojistíme?

 • veškeré zařízení domácnosti včetně osobních věcí
 • cenné obrazy a šperky
 • kola, elektrokola a koloběžky v domácnosti
 • věci a vybavení určené k výkonu výdělečné činnosti (zaměstnanec, OSVČ)
 • věci ve vedlejších prostorách (sklep, garáž, kočárkárna atd.)
 • věci na pozemku (zahradní nábytek, grily)
 • krádež vloupáním s minimálními požadavky na zabezpečení domácnosti
 • náhrada za zničené a poškozené věci v aktuálních cenách – bez amortizace (ve variantě MAXI)
 • ztráta vody, přepětí a zkrat, atmosférické srážky, porucha chladicího zařízení
 • pojišťujeme rovněž rekreační domácnosti na všechna podstatná pojistná nebezpečí
 • pojistíme také:
  věci mimo místo pojištění (např. kola v autě, na koleji, v garáži na jiné adrese, v penzionech a hotelích v rámci celé EU,
  v zamčených skříňkách na sportovištích, věci na místech k tomu určeném bez nutnosti zabezpečení – dětské kočárky, invalidní vozíky, oblečení, lyže ve stojanech)

Varianty pojištění trvale obývané domácnosti


Mini Standard MAXI
Požár ANO ANO ANO
Úder blesku ANO ANO ANO
Kouř ANO ANO ANO
Výbuch ANO ANO ANO
Náraz nebo zřícení dopravního letadla, jeho částí nebo jeho nákladu NE ANO ANO
Povodeň nebo záplava NE ANO ANO
Vichřice nebo krupobití NE ANO ANO
Kapalina unikající z vodovodního zařízení ANO limit ANO ANO
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin NE ANO ANO
Sesuv nebo zřícení lavin NE ANO ANO
Tíha sněhu nebo námrazy NE ANO ANO
Zemětřesení NE ANO ANO
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů NE ANO ANO
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu NE ANO ANO
Rozbití skel a sanitárního zařízení z jiné příčiny NE ANO limit ANO
Aerodynamický třesk NE ANO ANO
Přepětí, zkrat a podpětí NE ANO limit ANO
Krádež vloupáním ANO limit ANO ANO
Loupež ANO limit ANO ANO
Vandalismus NE ANO ANO
Porucha chladicího zařízení NE ANO limit ANO
Atmosférické srážky NE ANO limit ANO
Ztráta vody NE ANO limit ANO
Věci zvláštní a kulturní hodnoty a cennosti ANO limit ANO limit ANO limit
Věci sloužící k výdělečné činnosti ANO limit ANO ANO
Věci mimo místo pojištění NE ANO limit ANO limit
Věci ve vedlejších prostorech ANO limit ANO limit ANO limit
Peníze ANO limit ANO limit ANO limit
Věci na pozemku NE ANO limit ANO
Zvířata ANO limit ANO limit ANO
Stavební součásti ANO limit ANO limit ANO limit

Ve variantě MAXI v případě pojistného plnění hradíme vše v aktuálních cenách, tj. cenách, za které lze v daném čase a místě pořídit tytéž věci nové bez ohledu na opotřebení a stáří pojištěných věcí.

Výhody pojištění

  Elektronická komunikace
 • všechno společně vyřešíme přes e-mail
  Slevy u pojištění domácnosti
 • sleva 30 % na pojištění nově pořízené domácnosti
 • sleva 30 %, jste-li pojištěnec VZP
 • sleva 25 % hned při sjednání pojištění majetku za bezeškodní průběh
 • při roční frekvenci plateb
 • při elektronické komunikaci
 • další obchodní slevy
  Asistenční služby zdarma
 • technická asistence k majetku a budovám až 3x ročně v celkové hodnotě až 8 000 Kč (např. zámečník, instalatér, aj.)
  Jedna pojistná smlouva
 • v jedné smlouvě pojistíte všechny své nemovitosti, domácnosti i odpovědnost všech členů domácnosti
  PLUS možnost volby
 • spoluúčasti
 • varianty pojištění
 • navýšení limitů pojistného plnění

 

Jak sjednat pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných zprostředkovatelů, nebo prostřednictvím e-mailu info@pvzp.cz.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Můžu si pojistit věci ve sklepě?

Ano, v rámci pojištění domácnosti lze pojistit i věci ve sklepě, garáži a ostatních nebytových prostorech.

Více kladených dotazů »