Asistenční služba

Asistenční služby zajišťuje pro Pojišťovnu VZP, a.s.,
renomovaná mezinárodní společnost AXA Assistance.
Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě nastalé pojistné události kontaktujte asistenční službu na následujících telefonních číslech:

Cestovní pojištění

  • Tel.: +420 272 10 10 10
  • SMS: +420 606 601 755

Pojištění majetku občanů

  • Tel.: +420 272 10 10 10

Pojištění majetku pro malé a střední podnikatele

  • Tel.: +420 272 10 10 10

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

  • Tel.: +420 272 09 99 43

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

PREMIUM zdravotní pojištění cizinců

  •  Tel.: +420 272 09 99 45

Základní zdravotní pojištění cizinců

  •  Tel.: +420 272 09 99 27

Email: info@axa-assistance.cz

Cestovní pojištění k Evropskému průkazu zdravotního pojištění „Evropa“

– asistenční službu zabezpečuje společnost:

Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
tel: +420 296 339 686
SMS: +420 605 297 020
fax: +420 296 339 630
e-mail: eurocross@eurocross.cz