Soutěž a projekt pro děti Inspirujte se příběhem zná své výherce

Cílem soutěže a projektu pro děti Inspirujte se příběhem bylo představit dětem příběhy seniorů, ze kterých by načerpaly inspiraci a také životní moudrost starší generace. Děti měly za úkol vybrat si jeden z příběhů, jež senioři poslali do soutěže a projektu pro seniory Pošlete vzkaz příběhem, který dětské části předcházel. 

Vybraný příběh měly děti za úkol kreativně ztvárnit. Mohly kreslit, malovat, modelovat, ale i nahrát video, audio nebo vytvořit animaci. Všechny tyto výtvarné a kreativní metody vyjádření děti využily a vytvořily celou plejádu velmi zdařilých prací.

V soutěži bylo oceněno deset institucí. Výherci obdrží výhry dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 korun. 

 

Seznam oceněných

Kroužky Ústí, z. s. 
ZUŠ Hořice 
Základní škola Školní, Příbram
ZUŠ Allegro
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, p. o.
Školní družina Benešov
Mateřská škola Veltrusy
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Ve třetí fázi projektu se příběhy seniorů a kreativní práce děti spojily v knize, v níž se naplnil jeden z hlavních cílů projektu, a to propojení generací a prohloubení mezigeneračního dialogu.

Odkazy