Pojišťovna VZP, a.s. podala trestní oznámení

 

Praha 14. 6. 2022 – Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) podala trestní oznámení o spáchání trestného činu podvodu, neoprávněného podnikání a poškození cizích práv.

V současné době se množí případy, kdy jsou klientům na webových stránkách nabízeny pojistné produkty PVZP od společností, které nejsou oprávněny je distribuovat. Subjekty neoprávněně dlouhodobě uvádí obchodní firmu a logo společnosti PVZP. Klientům dokonce nabízejí možnost úhrady pojistného ve splátkách, ačkoliv nemají oprávnění od České národní banky k poskytování spotřebitelského úvěru. Na webových stránkách subjektu byl zveřejněn mimo jiné i dopis, který společnost PVZP zaslala svým obchodním partnerům, což může navozovat mylný dojem, že subjekt rovněž patří mezi obchodní partnery společnosti PVZP.

Společnost PVZP činí právní kroky, od aktivit takovýchto subjektů se důrazně distancuje a doporučuje klientům, aby uzavírali pojistné smlouvy výhradně se zprostředkovateli řádně registrovanými ze strany České národní banky, kteří mají zároveň se společností PVZP uzavřenu příslušnou smlouvu, která je v době sjednávání pojištění platná.